กลิ่นของความสุข

moonseekergallery ยินดีนำเสนองานนิทรรศการศิลปะสิ่งทอ “กลิ่นของความสุข” หวนหา วันวาน เอนกาย ใต้ต้นไม้ใหญ่ ลมหายใจอุ่น ของ ณัฐชา โพธิ์อุดม นักศึกษา ปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผ้ากับความทรงจำ นิทรรศการนี้ถ่ายทอดความรู้สึกหลากหลายกับเรื่องราวของธรรมชาติที่หวนระลึกเสมอว่า ธรรมชาติโอบกอดเราเสมอ สะท้อนและกระตุ้นให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก ความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ที่ในวันหนึ่งเราจะหวนคืนสู่ธรรมชาติ อันเป็นต้นกำเนิดของชีวิต ของทุกสรรพสิ่ง
สายใยธรรมชาติอันเรียบง่ายเชื่อมโยง กลับคืนสู่ความงาม ที่สุขสงบอย่างแท้จริง จากแรงบันดาลใจจากอริยาบถของธรรมชาติและสีสันในแต่ละห้วงเวลาต่างๆ ถึงห้วงอารมณ์ความรู้สึกอันงดงาม สู่ความอบอุ่นอ่อนโยนของผืนผ้า “ผืนผ้าและเส้นใยสามารถสืบทอดความทรงจำ และความรู้สึกของตัวเองได้” อันเป็นลักษณะเฉพาะถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะสิ่งทอแสดงออกถึงความอิสระ ความสุข ความสงบ ที่ห้วงลึกภายในจิตใจของมนุษย์ทุกคนใฝ่หา แสดงออกผ่านความหลงใหลที่มีต่อสิ่งทอและผืนผ้า ในทุกแง่มุมทุกมิติ ด้วยความคิดที่ว่าผืนผ้านั้นได้เก็บรักษาไว้ซึ่งความทรงจำและอริยาบถความเป็นตัวตน ไว้ในผืนผ้านั้นด้วย แม้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป แล้วหวนระลึกอันทำให้ความทรงจำที่เก็บซ่อนไว้ภายในผืนผ้าได้เผยออกมา

ผลงานศิลปะชุดนี้ถูกจัดแสดงในนิทรรศการกลุ่มครั้งแรกใน พ.ศ 2555 ในนิทรรศการศิลปะในสวน กับกลุ่ม จันทร์กระพ้อ ดนตรีเเละศิลปะในสวนกาแฟ. Mini Art Exhibition @7 ตุลาคม 2555 Coffee Model ในชื่อนิทรรศการ Relive.. Believe สร้างสรรค์ผลงานเป็นระยะเวลา 2 ปีโดยประมาณ เรื่องราวและเนื้อหาสาระ สื่อชัดเจนในเรื่องของความผูกพันธ์กับธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติอาจดูเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวที่ไม่ได้พิสดารอะไรนักกับคนทั่วไปไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้น แต่อาจด้วยเพราะความใกล้ตัว นี้เองเรากลับมักมองข้ามและลืมความสำคัญของธรรมชาติไปอย่างเนียบเนียนด้วยการกลืนกินจากสังคมเมือง

ผลงานที่ชื่อ ” กลิ่นของความสุข ” ถูกสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการทอ และการปัก ในรูปแบบและรายละเอียดของการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของความอบอุ่นความสบายและเส้นสายของความเป็นธรรมชาติ โดดเด่นในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ของความอบอุ่น อิสระ และสงบสุข ในห้วงแห่งจินตนาการ แม้ในความวุ่นวายของเมืองใหญ่ยังมีความโหยหาวิถีทางเรียบง่ายในพื้นถิ่น แม้ในความรุ่มร้อนของฤดูกาลสายลมและต้นไม้ใหญ่ยังคงปกคลุมโอบอุ้มเราไว้ให้เย็นใจ ในแนวความคิดการถ่ายทอดที่ซื่อตรงคือการเลือกสรรวิธีการเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ปลูกฝังอยู่ในห้วงลึกอารมณ์ของศิลปิน

ผ้าและเส้นใย กับงานศิลปะ อาจไม่ใช่เรื่องใหม่มากนักแต่ก็มีแง่มุมทางด้านเทคนิคไม่น้อยในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุ,วัตถุดิบแต่ละชิ้นที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันสีสันที่คาดเดาไม่ได้ หรือผลที่เกิดขึ้นอาจไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกับ ปลายพู่กันและสี แต่จากที่เคยเป็นประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถคุมภาพที่ต้องการให้เป็นไปอย่างใจในตอนแรก แต่ได้มองเห็นถึงการเห็นเสน่ห์บางอย่างจากเทคนิคคือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความคาดเดาไม่ได้ นั้นกลับกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่จะถ่ายทอด “ความไม่แน่นอน ความแปรเปลี่ยน ในแบบที่ไม่สามารถคาดเดาได้จากเทคนิค นั่นก็คือนิยามของคำว่า “ธรรมชาติ” ของตัวศิลปินนั่นเอง

ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ด้วยจุดเริ่มต้นจากความรักในงานศิลปะที่มาจากผ้า จบปริญญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม วิชาเอก สิ่งทอ (Textile) แต่ด้วยความรักในศิลปะและอยากตามความฝันที่จะสร้างผลงานที่สามารถ บำบัดจิตใจของผู้คนภายใต้สังคมที่มีความเครียดเพิ่มมากขึ้นเป็นทวี และส่งเสริมสิ่งที่จะช่วยรักษาธรรมชาติ ให้มนุษย์ยังคงรักหวงแหน และดูแลธรรมชาติร่วมกันไว้ได้ เมื่อมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแห่งศิลปะ ในคณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชา ประยุกตศิลปศึกษา จึงใช้เวลาในการเล่าเรียนทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ผลงาน ฝึกฝนและแก้ปัญหา ด้วยในแต่ละช่วงได้รับคำแนะนำจากคณาจารย์หลายท่าน จนรวบรวมเป็นผลงานมากมายมาจนถึงวันนี้ ได้ลองผิดลองถูกทั้งทางด้านเทคนิคและด้านความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดตัวตนและภาวะภายในจิตใจออกมาบนผลงานชุดนี้ ความพากเพียรจากการเรียนรู้สัมผัสและเข้าใจในธรรมชาติ อย่างบริสุทธิ์ แสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจจากรากเหง้าของความเป็นอยู่ของศิลปินที่เกิดและเติบโตมาท่ามกลางบ้านสวนที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและสรรพชีวิตเล็กๆ ที่สวยงามและสุขสงบอย่างแท้จริง

งานเปิดนิทรรศการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15 : 00 น. โดยมี อาจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี เป็นประธานในพิธีเปิด

นิทรรศการ : กลิ่นของความสุข
ศิลปิน : ณัฐชา โพธิ์อุดม
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2557
สถานที่ : Moon Seeker Gallery
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-711-7499
อีเมล : iam@moonseekergallery.com
เว็บไซต์ : http://moonseekergallery.com

 

You may also like...