การแสดงคีตะ เจริญ พุทธะในเสียงเพลง

“จีวันแบนด์” ร่วมกับ “มูลนิธิธรรมดี” จัดงานถวายอนุสรณียบูชา พระสังฆบิดร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
การแสดงคีตะ “เจริญ” พุทธะในเสียงเพลง

เพื่อแสดงความกตัญญุตากตเวทิตา ต่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการพัฒนาตนไปสู่ความเจริญพร้อม โดยมีศิลปินรับเชิญพิเศษ วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ (พิณแก้ว) ก้องเกียรติ กองจันดี (เขียนทราย) ธีรยุทธเวช เจริญยิ่ง ลิปิกร มาแก้ว (พิณเปี๊ยะ) สมยศ คำแสง (เครยอง) มีสุข แจ้งมีสุข อัยย วีรานุกูล เพชรี พรหมช่วยและรัศมี ทองสิริไพรศรี

ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 14.00 น. – 17.30 น. ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพมหานครฯ บัตรราคา 1,000 / 800 / 500 บาท

จองบัตรได้ที่ thaiticketmajor : 02-262-3456

หรือ www.thaiticketmajor.com

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและรับทราบเรื่องราวอันเป็นพระประวัติของพระองค์ท่าน สิ่งที่พระองค์ท่านทิ้งไว้เป็นมรดกธรรมแก่ปวงชนชาวไทย ผ่านบทเพลงธรรมะในรูปแบบที่ต้องจดจำเป็นความดีในหัวใจ ตราบนานเท่านาน

รายได้จากการจำหน่ายบัตรหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ “กองทุนเจริญธรรม” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมส่วนพระองค์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

ณพา จีวัน
เบอร์โทร : 087-595-5619
อีเมล์ : g.one.band.1@gmail.com

You may also like...