พลอย มัลลิกะมาส กับ RAVEL WRITING AND PHOTO & VIRTUAL SIGHTSEEING

ขอเชิญชวนเพื่อนที่รักในการท่องเที่ยว มาร่วมกันเรียนรู้เทคนิคการเก็บเรื่องราวที่ประทับใจผ่านภาพถ่ายและตัวหนังสือ พร้อมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย ให้การเดินทางที่มีความหมายของคุณ กลั่นออกมาเป็นเรื่องราวที่มีสไตล์เป็นของคุณเอง

ผู้ฝึกสอน : พลอย มัลลิกะมาส

คอลัมนิสต์ประจำศูนย์ส่งเสริมงานสร้างสรรค์และออกแบบ TCDCCONNECT
นักเขียนอิสระที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง

เค้าโครงเวิร์คช็อป

• เรียนรู้แนวคิดและวิธีการเขียนหนังสือท่องเที่ยว ให้มีสไตล์เป็นของตนเอง

• เทคนิคการเล่าเรื่องราวผ่านภาพ ให้มีความสอดคล้องกับงานเขียน

• เลือกภาพประกอบการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวอย่างไร ให้เท่โดนใจคนอ่าน

• พร้อมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีค้นหาเส้นทาง

ข้อกำหนดในการเข้าร่วม

• ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อป 30 ท่านแรกเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
พร้อมรับหนังสือ “100 วัน 1,000 ก้าว กับการเดินเท้าใน 10 ประเทศ”

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำภาพถ่ายสภานที่ท่องเที่ยวที่ตนเองประทับใจมาด้วย 3-4 ภาพ

• กรุณาลงทะเบียนที่ The Style by TOYOTA สยามสแควร์ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

วันอาทิตย์ 22 กรกฎาคม 2555
เวลา 13:00 – 16:00 น.

สนใจติดต่อได้ที่ : 084-545-0640

เป็นกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

 

You may also like...