เมือง คน ฝัน

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ “เมือง คน ฝัน”ของสองศิลปิน คมกฤษ เมฆหมอก และ ศุภมาส ทวีโชติภัทร์

คมกฤษ เมฆหมอก

การได้พบเจอเรื่องราวต่างๆในเมืองใหญ่ ไม่ว่าจากประสบการณ์โดยตรง และจากการบอกเล่า หรือสื่อต่างๆที่ได้รับข้อมูลและข่าวสาร คือแรงบันดาลใจให้ตัวศิลปิน ทำงานชุดนี้ออกมาในลักษณะ รูปแบบของสัญลักษณ์ จากเรื่องราวต่างๆในสังคมเมือง ที่เกิดขึ้น และถ่ายทอดงานในแบบกึ่งนามธรรม โดยเน้น รูปแบบชัดเจนของสัญลักษณ์ และการทับซ้อนที่เกิดเป็นพื้นผิวของสี ช่วยทำให้เรื่องราว เกิดขึ้นชัดเจน ตามเนื้อหาและแนวความคิดของสังคมเมือง

ศุภมาส ทวีโชติภัทร์

Reflection สะท้อนเป็นภาพ แทนการบอกเล่า
จิตรกรรมทุกภาพล้วนแต่เป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อแสดงออกถึงมุมมอง จากมุมของผู้เขียน โดยใช้ภาพเป็นตัวสื่อสารในการบอกเล่าเรื่องราว แทนลายลักษณ์อักษร ภาพจิตรกรรมในแต่ละชุดจะมีการบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป และในการจัดแสดงภาพในครั้งนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่1

จิตรกรรมชุดที่ 1
The Way In My Heart หนทางอันยาวไกล กับจิตใจของผู้คน
ภาพวาดทั้งหมดเปรียบเหมือนการจดบันทึกเรื่องราวจากหัวใจที่ถูกบันทึกด้วยความรู้สึก สื่อสารออกมาเป็นภาพแทนตัวอักษร ภาพทั้งสี่เปรียบเหมือนสี่หน้าต่างของหัวใจที่เต็มไปด้วยแต่ละเรื่องราวที่ได้ไปพบเจอมาในแต่ละช่วงเวลา อาจจะมีบางเวลาที่เศร้าเสียใจ อาจมีบางเวลาที่รู้สึกเหงาเหมือนดังอยู่ตัวคนเดียว เป็นความรู้สึกอ่อนไหวที่เกิดขึ้นในใจและรับรู้แต่เพียงผู้เดียว

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00น.

นิทรรศการ : “เมือง คน ฝัน” (Reflection)
ศิลปิน : คมกฤษ เมฆหมอก, ศุภมาส ทวีโชติภัทร์
วันที่ : 1 – 17 ตุลาคม 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : 086-7117967

You may also like...