คุณประทีป ตั้งมติธรรม รับปริญญา

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้ายมือ) เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยถ่ายภาพร่วมกับศ.นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

You may also like...