จิตรกรรมนามธรรม

ความเชื่อในการเดินทางของการทำงานศิลปะที่ต้องผ่านหลาย ๆ รูปแบบ จนเมื่อเห็นว่าแบบใดเหมาะกับตนก็ต้องยึดแบบนั้น ๆ ไปตลอด คือที่มาของนิทรรศการจิตรกรรมนามธรรมของจรูญ บุญสวน จรูญ เคยสร้างผลงานแนว abstract painting

เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรใหม่ ๆ ด้วยต้องการทำในสิ่งที่ท้าทาย เปลี่ยนแปลงรูปแบบที่แตกต่างกับสิ่งที่เขาเคยทำ แต่ผลงานเหล่านั้น เมื่อเกิดแล้วก็ดับ เพราะเขารู้ว่ามัน “ไม่ใช่แนวทางของผม” นิทรรศการจิตรกรรมนามธรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครั้งนี้ จึงเป็นการนำเสนอสิ่งที่เขาเคยทำมาระยะหนึ่งในวัยหนุ่ม และคงจะไม่ทำขึ้นอีก

 

นิทรรศการ : จิตรกรรมนามธรรม
ศิลปิน : จรูญ บุญสวน
วันที่ : 4 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ : People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ติดต่อโทร : 02 2146630 – 8

You may also like...