บ้าน Cult เมือง Cult

ละครเวที บ้าน Cult เมือง Cult การแสดงคู่ขนาน 2 ห้อง / 4 ชีวิต Cult ๆ ประจำวัน กิน / ปี้ / ขี้ / แตก / ตาย ( ชาย 2 คนในห้องหนึ่ง ( กระท้อน / สักวา (หญิง 2 คนในห้องหนึ่ง (ธิดา / มณี

” จริงที่ไม่เคยมี ดีที่ทำไม่ได้ สุขที่ไปไม่ถึง ”

บทละคร

อรดา ลีลานุช เขียน ธิดา / มณี
รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค เขียน กระท้อน / สักวา

แสดง

วรัญญู อินทรกำแหง เป็น กระท้อน
วชร กัณหา เป็น สักวา
ณัฐญา นาคะเวช เป็น ธิดา
ดลฤดี จำรัสฉาย เป็น มณี

คัดสรรและควบคุมเสียง

นพพันธ์ บุญใหญ่

ออกแบบแสงสว่าง

ทวิทธิ์ เกษประไพ

ออกแบบกายภาพของพื้นที่

วสุรัชต อุณาพรหม

ออกแบบภาพประชาสัมพันธ์

เตชิต จิโรภาสโกศล

แลดูการแสดง

เศรษฐ์สิริ นิรันดร

ดูแลการเคลื่อนไหวในบางขณะ

ธนพล วิรุฬหกุล

ดูแลการผลิต

ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์

ดูแลความเป็นอยู่เป็นไปในพื้นที่การแสดง

วิชย อาทมาท

ขอเชิญร่วมสำรวจและเป็นพยานการมีอยู่ของชีวิต Cult ๆ เหล่านี้

ละครเวที บ้าน Cult เมือง Cult
วันที่ : 10,11,14,15,16,20,21,22,23,24 มิถุนายน 25556 (เวลา 20:00 น.)
สถานที่ : โรงละครพระจันทร์เสี้ยว และ บีฟลอร์เธียเตอร์
(สถาบันปรีดี พนมยงค์ ทองหล่อ)
รายละเอียดและจองบัตรโทร : 087 -901-9130
ติดตามความเป็นอยู่เป็นไปใน บ้านCult เมือง Cult : https://www.facebook.com/cultcountry

ราคาบัตร
* ห้องเดียว 400 บาท ** ควบสองห้อง / ดูสองวัน 600 บาท

พิเศษ ! ! ! จองบัตรและโอนเงินภายใน 31 พฤษภาคม 25556
* ห้องเดียว 350 บาท ** ควบ 2 ห้อง / ดู 2 วัน 500 บาท

โอนเงินที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว
เลขบัญชี :730-2-87260-5
ชื่อ : นายธีรพันธ์ เงาจีนานันต์

You may also like...