ศุภาลัยรับรางวัล BCI Asia Awards

นายอธิป พีชานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013 จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal

ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา โดย บมจ.ศุภาลัย เป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานออกแบบและพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

You may also like...