เสวนา สิทธิหนังไทย

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาพยนตร์ – วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ILaw)

มูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอการจัดสัมมนาเรื่อง “สิทธิหนังไทย : ฐานะสื่อและการกำกับดูแล” เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อสถานภาพหรือฐานันดรอันแท้จริงของภาพยนตร์ในฐานะสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง ความคิดเห็นต่อการจัดตั้ง “สภาการภาพยนตร์แห่งชาติ” ขึ้นมากำกับดูแลกันเอง และการใช้ระบบจัดประเภทภาพยนตร์หรือเรตติ้งตามมาตรฐานสากล เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อปัญหาการแบนภาพยนตร์ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ไทย การรับชมของสาธารณชน และโอกาสของการพัฒนาภาพยนตร์ไทยให้ก้าวหน้า

กิจกรรมประกอบด้วย
– 13.00 – 15.50 น. ฉายสารคดีไทยเรื่องเซ็นเซอร์
– 16.00 – 18.30 น. เสวนา “สิทธิหนังไทย : ฐานะสื่อและการกำกับดูแล” โดย รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์, ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์, อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรี นิมิบุตร, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, นนทวัฒน์ นำเบญจพล (ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง), ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และผู้กำกับภาพยนตร์มีชื่ออีกหลายท่าน

พร้อมเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ร่วมสัมมนา และรวบรวมข้อเสนอการบรรเทาปัญหาระยะสั้นจาก พรบ.ภาพยนตร์ฯ ปัจจุบัน เพื่อเสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระหว่างรอการยกร่าง พรบ.สื่อภาพยนตร์ฉบับใหม่

ลงชื่อเข้าร่วมงานได้ที่ http://goo.gl/erLdd  (กรุณาลงชื่อเพื่อยืนยันที่นั่งและการจัดเตรียมอาหารว่าง)

งานเสวนา : “สิทธิหนังไทย : ฐานะสื่อและการกำกับดูแล”
วันที่ : 01 มิถุนายน 2556
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา : 13.00 – 18.30 น.
สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ : 02 2146630 – 8

You may also like...