af Basic Photography

สมาคมฝรั่งเศส เปิดรับสมัครหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (Basic Photography) โดย อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา เรียนความรู้เบื้องต้นของกล้องและการถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง การรับแสงของภาพ เลนส์ และแฟลชขั้นพื้นฐาน รวมทั้งได้สนุกกับการเรียนนอกสถานที่

โดย อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00น. เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-670-4222

You may also like...