ภาพสะท้อนของชีวิต

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี  โรงแรมแบบไลฟ์สไตล์ที่เน้นด้านการออกแบบและดีไซน์สมัยใหม่ บนถนนสีลม  ภูมิใจเสนอนิทรรศการจิตรกรรม “ภาพสะท้อนของชีวิต” โดย นิวัฒน์ ชูทวน ศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งได้รับรางวัลมากมายระดับประเทศอย่างจิตรกรรมบัวหลวง และพู่กันทอง

การสร้างสรรค์จิตรกรรมในชุด ภาพสะท้อนของชีวิต ของนิวัฒน์ ชูทวน เกิดจากการใช้ชีวิตเรียบง่ายในวิถีชนบทตั้งแต่วัยเยาว์ของศิลปิน ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญา และจิตวิญญาณชนบทที่ถูกกลั่นกรองผ่านช่วงเวลาได้ถูกสะสมอยู่ในรูปทรง พื้นผิวของสถาปัตยกรรม ข้าวของเครื่องใช้ และวัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงอุปนิสัย ความเป็นอยู่บนวิถีแห่งความพอเพียง ความเรียบง่าย น้ำใจไมตรี และขนบธรรมเนียมต่างๆ หรือแม้แต่ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเหมือนการประสานกันของชีวิต ความคิด และปรัชญา ในการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติโดยตั้งอยู่บนหลักของการพึ่งพา และความเคารพธรรมชาติ ได้กระตุ้นความรู้สึกและความทรงจำในจิตสำนึกเบื้องลึก และเป็นเครื่องหล่อหลอมให้ศิลปินเกิดความรักความผูกพันธ์ และซึบซับจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ

พิธีเปิดงานนิทรรศการจิตรกรรม “ภาพสะท้อนของชีวิต” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 19:00 น.โดย ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

นิทรรศการจิตรกรรม : “ภาพสะท้อนของชีวิต”
ศิลปิน :  นิวัฒน์ ชูทวน
วันที่ : 4 เมษายน – 28 มิถุนายน 2556
สถานที่ : แกลลอรี่ 36  โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสนใจซื้อผลงานโทร : 
02-238-1991
อีเมล์:
H3616-CO1@accor.com
หรือติดตามในเฟซบุ๊ค :  www.facebook.com/pullmanbangkokhotelG

 

You may also like...