เส้นทางอุทกภัย

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านเข้าชมภาพยนตร์เชิงสารคดี เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ชุด “FloodWay” โดย ปรีชา ศรีสุวรรณ และ “Souma Kanka” โดย Yojyu Matsubayashi

ซึ่งเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับจากทั้งสองชาติ และเป็นการร่วมมือกันระหว่าง สถาบันภาพเคลื่อนไหวแห่งญี่ปุ่น (JIMI) และ วาย เอ็ม ซี เอ ไทยแลนด์ (YMCA) ในความร่วมมือของ เออีดีไอ ครีเอทีฟ อินดัสทรีสตูดิโอ กำหนดฉายภาพยนตร์เพียงรอบเดียว

โครงการนี้ได้รับการสนับ สนุนจากมูลนิธิ ญี่ปุ่น (Japan Foundation)

ไม่เสียค่าเข้าชม

เส้นทางอุทกภัย
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ภัณฑารักษ์ จักรพันธ์ ธนธีรานนท์
โทรศัพท์ : 081-752-7320
อีเมล์ : newcool2006@yahoo.com

You may also like...