ประกวดจิตรกรรม Asia Plus

“ บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส แจ้งเกิดศิลปินรุ่นใหม่ในวงการศิลปะอย่างต่อเนื่องกับการจัดประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด“โลกาภิวัตน์” โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ”

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการเพื่อสังคม ด้วยการจัดประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “โลกาภิวัตน์”  เพื่อมุ่งหวังการสร้างกระแสความนิยมในงานศิลปะของไทยรวมทั้งส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ทั้งในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ให้เป็นที่รู้จักในวงการศิลปะมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน สู่พัฒนาการที่หลากหลายมากขึ้น โดยเชิญ 4 ศิลปินระดับ อาจารย์อาวุโสของวงการศิลปะ ได้แก่ อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี , อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ , อาจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก และอาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ พร้อมทั้ง ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ คุณณินทิรา โสภณพนิช, คุณพัชร สุระจรัส และคุณจิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ผู้สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถส่งผลงานร่วมประกวด เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ใช้สีอะคริลิก สีน้ำมัน หรือสื่ออิสระบนผ้าใบ ขนาด ไม่เกิน 150×200 ซม. (ไม่รวมกรอบ)

กำหนดส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 9:00 – 17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดทำการของบริษัท) ณ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัสจำกัด (มหาชน) ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

เงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล รับเงินสด 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รับเงินสด รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ –  ประกาศผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2556

– พิธีมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการ  วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 101 ถนนราชดำเนินกลาง (เชิงสะพานผ่านฟ้า) แขวงบวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร 10200

 

You may also like...