ประทีป สุธาทองไทย

ประทีป สุธาทองไทย เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2523 จบปริญญาตรีจากคณะวิจิตรศิลป์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่างในปี พ.ศ. 2544 และปริญญาโทจากคณะคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี พ.ศ. 2549

ปัจจุบันนอกจากทำงานศิลปะแล้ว ประทีปยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประทีปมีผลงานแสดงทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เช่น นิทรรศการ Take Turn/กาลกลับ ในปี พ.ศ. 2552 และนิทรรศการ Thai in Tai in Thai ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกของโครงการ Brandnew ปีพ.ศ. 2551 Appearance/ปรากฏ – กาล ปี พ.ศ. 2549

อีกทั้งยังเข้าร่วมในนิทรรศการกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ อาทิ นิทรรศการ Nuova {Arte} Povera ฮ่องกง ในปี พ.ศ. 2555 นิทรรศการ Wonderland ปี พ.ศ. 2554 Singapore International Photography Festival ปี พ.ศ. นิทรรศการ MORE TO LOVE : The Art of Living Together ปี พ.ศ. 2551 นิทรรศการ La vidéo thaï (as part of Videoformes 2007) ประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2550 นิทรรศการ What about WATER Short cuts ประเทศไอซ์แลนด์ และนิทรรศการ Ghost of the Coast  ประเทศออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2549 นิทรรศการ Vision Impossible คู่กับพรทวีศักดิ์ ริมสกุล ปี พ.ศ. 2548 และเทศกาลเดือนแห่งภาพถ่าย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 (ปีพ.ศ. 2547) และครั้งที่ 3 (ปี พ.ศ. 2549) เป็นต้น นอกจากนี้ ประทีป ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก Asian New Media Art Competition กรุงจาการ์ตาร์ ประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2549

You may also like...