Art of Element&Therapy

นิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด Art of Element&Therapy ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนออีกบทบาทหนึ่งของศิลปะซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในกระบวนการบำบัดรักษาที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเครื่องมือช่วยชีวิตทางการแพทย์อื่นๆ เพราะศิลปะช่วยสร้างสมดุลย์ รักษาเยียวยากายใจ และให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ได้รับการบำบัด แต่ในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าผู้ชมผลงานศิลปะจากนิทรรศการในครั้งนี้ก็จะได้รับความรู้สึกที่ผ่อนคลายมีความสุข สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันของคนในสังคมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

คุณฉัตรชัย พรหมทัตตเวที – กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

“การเป็นจิตแพทย์จะรักษาโดยการพูดคุยกับผู้ป่วยโดยตรง แต่ในบางครั้งเพียงการพูดคุยก็ไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้น ศิลปะบำบัดคือทางออก เพราะศิลปะคือการสื่อสาร คือการระบายออก และมีส่วนในการจัดการกับความคับข้องใจของคน”

นพ จอม ชุมช่วย – ผู้อำนวยการ มีรักคลีนิก

“โดยส่วนตัวในฐานะที่เป็นคนทำงานศิลปะและเป็นนักบำบัดมาอย่างยาวนาน ผมเห็นถึงความหมายหนึ่งของคำว่า ศิลปะ ธาตุ และการบำบัดต่างผสานผสมให้เกิดกระบวนการต่างๆนี้ให้ปรากฎขึ้น

…ทัศนธาตุ

…ธาตุแห่งมวลมนุษย์

…และธาตุแห่งการบำบัด”

คุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี – ภัณฑารักษ์

“ศิลปะบำบัด” ได้รับการกล่าวขานมานานว่าเป็นศิลปะแห่ง “กระบวนการ” ซึ่งหล่อหลอมและชุบชีวิตให้กับผู้คนที่ขาดสมดุล หรือ ผู้คนที่เจ็บป่วยทั้งกายและใจ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ประเทศไทยมีนักศิลปะบำบัดจำนวนหนึ่งที่ทำงานด้านวิชาชีพ และปัจจุบันสังคมก็เปิดกว้างกับการนิยามคำว่า “บำบัด” บนความเข้าใจที่หลากหลาย “ศิลปะบำบัด” เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีตัวตนมานานนับร้อยปีทั้งในซีกโลกตะวันตกและตะวันออก การที่นิทรรศการนี้นำศิลปะบำบัดในทางการแพทย์มาหลอมรวมกับโลกศิลปะที่เป็นหนทางเดินในมิติด้านใน จึงนับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ของความรู้แจ้งครั้งสำคัญ

นิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด “Art of Element & Therapy” จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์ทางด้านศิลปะและการบำบัด โดยมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจในทัศนธาตุของโลกศิลปะ มวลธาตุแห่งมนุษย์ และธาตุการบำบัดที่สร้างเหตุและปัจจัยต่อการทำศิลปะบำบัด โดยการนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ ของศิลปะบำบัด กระบวนการในการบำบัด อาการและโรคที่เกี่ยวข้อง ผลจากการบำบัด ตลอดจนผลงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและส่งเสริมพลังด้านสุนทรียภาพ เพื่อสร้างสังคมที่อุดมด้วยความดี ความงาม และความจริง รวมทั้งทำให้เห็นว่าศิลปะสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับชีวิต และดูแลสังคมในมิติต่าง ๆ ผ่านผลงานศิลปะ ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะจัดวาง และวีดิทัศน์ได้

อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
จิตรกรและนักศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา

จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ภาควิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเริ่มสนใจการศึกษาแนวมนุษยปรัชญาตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มโดยศึกษาผ่านวิทยาลัยอบรมครูวอลดอร์ฟในเยอรมนี และเข้าสู่โรงเรียนศิลปะมนุษยปรัชญาในแนวของเบปปี้ อเซนซา ในเวลาต่อมาจึงเริ่มสนใจศิลปะบำบัดในเชิงการบำบัดรักษา เขาได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันให้ศึกษาต่อตามที่ตั้งใจนี้

ในช่วงปี พ.ศ.2547 จึงเริ่มงานศิลปะบำบัดในโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ โรงพยาบาลมนารมย์ และมีรักคลินิกตามลำดับ งานศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญาในช่วงนั้นได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางผ่านกระบวนการบำบัดรักษาที่อนุพันธุ์ทำงานอย่างเข้มข้นกว่า 10 ปี เขายังทำงานศิลปะคู่ขนานไปกับการดูแลผู้คน โดยฝากผลงานจิตรกรรมล่าสุดในชื่อ Butterflies are free เมื่อหลายปีก่อน

ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่สตูดิโอศิลปะด้านใน (7 Arts Inner Place) ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานที่นำเสนอโดยนักศิลปะบำบัดและศิลปิน ได้แก่ เดชา เตียงเกตุ, อภิสิรี จรัลชวนะเพท, สมลักษณ์ ปันติบุญ, นิติ วัตุยา,ยุทธิ์ สุริพงศ์,มนต์ วัฒนศิริโรจน์, จารุนันท์ พันธชาติ, ดุจดาว วัฒนปกรณ์, โจเซฟ ซามูดิโอ, ปรัชญพร วรนันท์, อรทิพ นิมกาญจน์นนท์, ณิชา หลีหเจริญกุล, ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ, ศราวุฒิ กวีธรรมวงษ์, วิชภา มีทองคลัง, ฤทธิชัย สิริประสิทธิ์พงศ์, วิสาขา ไผ่งาม, สพรั่งพร ชยานุภัทร์กุล, สาธิต สร้อยทองเจริญ, ศุภลักษณ์ ตงศิริ, บรรจงศรี, พันธ์เหลา, รติรมย์ ชวิตรานุรักษ์, จุฑามาศ สกุลธราธร, นุกูล คำเลิศ, อภิสิทธิ์ น้าวประจุล, สมพล คาดสนิท, สุพัฒนา วิริยะสุมน, ปรัชญาภรณ์ ไชยสวัสดิ์, มูลนิธิเอ็มโอเอไทย, สตูดิโอศิลปะด้านใน และรายการทุ่งแสงตะวัน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เปิดให้ผู้ชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้
กิจกรรมการศึกษา

1. กิจกรรม Special Tour #1 ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
โดย คุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ภัณฑารักษ์ ร่วมกับ นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล
2. กิจกรรม Exhibition Workshop #1 “Music” ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
โดย คุณภัชชพร ชาญวิเศษ นักดนตรีบำบัด
3. กิจกรรม Exhibition Workshop #2 “Painting” ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
โดย คุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ภัณฑารักษ์
4. กิจกรรม Special Tour #2 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
โดย คุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ภัณฑารักษ์ ร่วมกับ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี

การแสดงสด
Arts Therapy Performance: การแสดงสดจำลองสภาวการณ์ในห้องศิลปะบำบัด
เปิดการแสดง วันที่ 7 กันยายน – 13 ตุลาคม 2562 (ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์) ทั้งหมด 12 รอบ
จำหน่ายบัตรเข้าชม ราคา 350 บาท
สำรองที่นั่ง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
B-FLOOR THEATRE โทร.094 – 494 5104 (เวลา 11.00-18.00 น.)

ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th, www.facebook.com/baccpage
โทรศัพท์ 02 214 6630 โทรสาร 02 214 6639
www.bacc.or.th
www.facebook.com/baccpage

 

 

 

กชพรรณ บุญราศรี
Kachapan Boonrasri
Head of Media & Communication
Tel. + 66 2 214 6630-8 ext. 501

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
939 Rama I Rd., Wang Mai, Pathumwan,
Bangkok 10330

Facebook: baccpage
Instagram: baccbangkok

 

 

 

 
กชพรรณ บุญราศรี
Kachapan Boonrasri
Head of Media & Communication
Tel. + 66 2 214 6630-8 ext. 501

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
939 Rama I Rd., Wang Mai, Pathumwan,
Bangkok 10330

Facebook: baccpage
Instagram: baccbangkok

You may also like...