ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ : ครั้งที่ 7

“ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” เป็นกิจกรรมของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยความตั้งใจว่าปีละครั้ง ในช่วงส่งท้ายปีเก่าถึงการย่างขึ้นสู่ปีใหม่ ณ ห้วงเวลาสบายๆ เช่นนี้ เหมาะแก่การชักชวนประชาคมผู้สนใจศิลปะ จักได้นำผลงานเล็กบ้างใหญ่บ้างมาอวดให้ชมกันหลายปีผ่านไป ความเป็นชุมชนและความเป็นเทศกาลประจำปีของ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่า “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” จะเปิดกว้างในการนำเสนอผลงานศิลปะอย่างหลากหลาย แต่ดูเหมือนความนิยมในการนำเสนอด้วยภาพถ่ายมีปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งน่าจะเพราะความสะดวกและคุณภาพของกล้องที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

การเกิดขึ้นของชุมชน ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ นับเป็นนิมิตหมายอันดี ด้วยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนการมุ่งสู่ความเป็นอุดมคติแห่งการอุดมศึกษาที่มีความถ้วนทั่วไม่หนักไปเฉพาะศาสตร์ในแขนงใดแขนงหนึ่ง จนละเลยสุนทรียภาวะและการมีรสนิยมอันดีแห่งความเป็นมนุษย์ เฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดนิทรรศการครั้งนี้ มีสมาชิกของ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ขอเสนอผลงานด้วยเสียงดนตรีและการขับร้องเพิ่มขึ้นด้วย นับเป็นการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบก้าวสำคัญทีเดียว

ซึ่งในความหมายของหัวข้อนิทรรศการนั้น หมายถึง ทัศน์แรก คือ ทัศนศิลป์ของผู้บริหาร ทัศน์ที่สอง คือ ทัศนศิลปิน ส่วนทัศน์ที่สาม คือ ทัศนามหาวิทยาลัย ในการดำเนินกิจกรรมนี้ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารที่ให้ความสนใจและชื่นชมงานศิลปะ และกลุ่มคณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์ บุคลากร และนิสิตเก่า ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านศิลปะในแขนงต่างๆ ซึ่งหลายท่านมีชื่อเสียงจนได้รับการยอมรับระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและคณาจารย์บุคลากร นิสิตเก่า จากหลากหลายสาขาวิชาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตปัจจุบัน ได้นำผลงานการคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะซึ่งแสดงออกถึงความคิด จินตนาการ และอารมณ์ความรู้สึก ที่ผ่านการกลั่นกรองตามกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ มาร่วมแสดงออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงศักยภาพของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้นิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์ อีกทั้ง จะเป็นการช่วยเพิ่มประกายความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00น. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

นิทรรศการ : ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ครั้งที่ 7
ศิลปิน : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562
สถานที่ : นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02 2183645-6

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.
ปิดให้บริการ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02 2183645-6
อีเมล : Chula Museum <chulamuseum@gmail.com>

You may also like...