ชีวิตสายน้ำ

“Life Along the River ชีวิตสายน้ำ” ถือเป็นการร่วมแสดงงานนิทรรศการเดี่ยวกับ นัมเบอร์วันแกลลอรี่เป็นครั้งแรก ของ วรสันต์ สุภาพ ศิลปินที่มากด้วยทักษะและผีมือ ผ่านการแสดงงานกลุ่มและเดี่ยวมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศภาพเรือเอี๊ยมจุ๊นที่ล่องลอยบนผิวแม่น้ำเจ้าพระยา เรื่องราวการใช้ชีวิตของคนไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ โดยเอาชีวิตของคนในเรือมาสื่อ มีทั้งพ่อ แม่ ลูกและสัตว์เลี้ยงอาศัยรวมอยู่ด้วยกัน แม้ในเวลาทานข้าวก็ทานด้วยกัน ภาพหญิงสาวอาบน้ำบนเรือริมแม่น้ำ นอนในเรือลำเดียวกัน ทำให้พ่อแม่ได้มีเวลาอยู่กับลูก ได้อบรมสั่งสอนลูก จะเห็นได้ว่าภาพเขียนนี้สามารถบอกอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างของผู้ใช้ชีวิตในสายน้ำแม้กระทั่งเมืองหลวงที่ชื่อกรุงเทพฯ เมืองฟ้าเมืองอมรแห่งนี้ อดีตเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองเวนิสตะวันออกมาแล้วเพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแม่น้ำ วิถีชีวิตอันเรียบง่ายบนเรือที่ล่องลอยไปนั้น เป็นชีวิตที่น่าประทับใจ อบอุ่น สงบสุข อิสระไม่มีขอบเขต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างผลงานจิตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ วรสันต์ สุภาพ มาตลอด 30 ปี

พิธีเปิด : วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.
กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร

นิทรรศการ : ชีวิตสายน้ำ
ศิลปิน : วรสันต์ สุภาพ
วันที่ : 7 กรกฎาคม – 28 กรกฎาคม 2561
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21 สีลม บางรัก
รายละเอียดเพิ่มเติม : (083) 445 8333,(02) 630 2523

“Life Along the River” is the first exhibition of Vorasan Supap with Number 1 Gallery. He is the skillful artist who has gone through many exhibitions domestically and internationally.

The picture of the Eiam Jun boat that floats on top of the Chao Phraya river show stories of the past where Thai people has a relationship with the river from time to time by using the life of the people on the boat to communicate. There was a family consist of father, mother, children, and pet living together. When they eat they will eat together, shower on the boat, and sleep together; these will allow the parents to spend sometimes with their children and raise their children by their own way. Many things about people who live along the river can be seen through this picture. Bangkok even once known as Venice of the East before because the city was full of rivers with the simple lifestyle along the river is considered to the remarkable, warmth, peace, and freedom lifestyle. These are the inspiration of the artist Vorasan Supap to begin his remarkable art career through the 30 years’ time.

Opening reception : Saturday 7thJuly 2018

Exhibition : Life Along the River
Artist : Vorasan Supap
Date : 7thJuly – 28th July 2018
Exhibition Venues : Number1Gallery 19 Silom 21 Bangrak
Tel : 083-445 8333,02-630-2523

เพิ่มเติมสำหรับนิทรรศการกรุณาติดต่อ
คุณลิลิตา ศรีดี โทร : (083) 445 8333,(02) 630 2523

You may also like...