Sick Boy

“Sick Boy เด็กห่วย”นิทรรศการเดี่ยว ครั้งที่ 3 ของศิลปิน ประวิทย์ ล้ำเจริญกับนัมเบอร์วันแกลอรี่ เป็นผลงานจิตรกรรมที่นำเอาศิลปะจากการวาดภาพเหมือนจริงด้วยการใช้เสน่ห์ของฟรอยด์ที่แวววาว มันวาว มาปรับเปลี่ยนเทคนิคการวาดภาพโดยใช้แทนผิวมนุษย์ด้วยฟรอยด์หรืออลูมิเนียม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินเองมาโดยตลอด“Sick Boy เด็กห่วย” ผลงานชุดนี้นับว่าเป็นการคลี่คลายของตัวศิลปินเอง แสดงออกไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา มีความชัดเจน สื่อสารด้วย อารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน โดยใช้รูปแบบที่เป็นภาพเหมือน(Portrait) “เด็กอ้วน” สื่อถึงเด็กในยุคสมัยใหม่ โดยให้คล้ายกับคาแรคเตอร์ของศิลปินที่เติบโตมาพร้อมกับความเจริญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกสร้างและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในรูปแบบชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่จู่โจมและไม่สามารถปฏิเสธรูปแบบชีวิตโลกแห่งวัตถุจนถูกกลืนกิน ด้วยโลกแห่งความมันวาวโลกสีผิวสังเคราะห์” (Synthetic color)เกิดเป็นชุดผลงาน “Sick Boy เด็กห่วย” ขึ้นมา

ประวิทย์ ล้ำเจริญ ศิลปินเกิดที่จังหวัดสุราษธานีจบการศึกษา จากปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรและยังได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิเช่น รางวัลพิเศษ ระดับเยาวชน 14-17ปี ศิลปกรรม ครั้งที่ 19, รางวัลชมเชย การประกวดโปสเตอร์ ข้าวคือชีวิต, รางวัลชมเชยศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 3 ,รางวัลดีเด่นศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 5,รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมโตชิบา ครั้งที่ 24,รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 การประกวดจิตกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั่งที่ 15 ทุนสนับสนุนสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนนท์และ เข้ารวมแสดง Art Stage Singapore 2018 by number1gallery

พิธีเปิด : วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.
กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร

นิทรรศการ : Sick Boy (เด็กห่วย)
ศิลปิน : ประวิทย์ ล้ำเจริญ
วันที่ : 2 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2561
สถานที่ :นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21 สีลม บางรัก
รายละเอียดเพิ่มเติม : (083) 445 8333 – (02) 630 2523

“Sick Boy” is the 3rd solo exhibition byPrawitLumcharoen. Artist used the technique of portrait paintings with oil color that found his style inspired by the shine of aluminum foil to express about the replacement of technologies. This style of artwork becomes the signature of the artist.

“Sick Boy” this set of artwork is considered to be the solve of the artist himself. It is quite straight forward by communicating through the emotion of the artist by using the portrait picture of the “Fatboy” to be the symbol of new generation children that were growing with the infinite development of science and technology. Therefore, their daily lives are easier with the new inventions especially life in the city that we can’t denied. The world of materialism and synthetic color which creates the set of artwork “Sick Boy”

PrawitLumcharoen was born inSuratthaniprovince, graduated bachelor degree faculty of arts from RachamangalaRattanakosin University and master degree fromSilpakorn University . He got awards include Special Prize ,19th Arts by 14-17 Years Old Artists Compliment Prize from ‘Rice and Life’ Poster Design Contest by Thai Rice Foundation , Compliment Prize from 3rd Arts by Southern Young Artists , Top Prize from 5th Arts by Southern Young Artists , Special Prize from 24th Toshiba Art Contest ,Second Prize from 15th Panasonic Contemporary Art Contest Fund for Art Creation by General PremTinsulanonda Statesman Foundationinclude international stage at Art Stage Singapore 2018 by number 1 gallery

Exhibition Period : Saturday 2 nd June – 23rd June 2018
Exhibition Venues : Number1Gallery 19 Silom 21 Bangrak

Exhibition : Sick Boy
Artist :
Prawit  Lumcharoen
Opening reception :
Saturday 2 nd June – 23rd June 2018
Exhibition Venues :
Number1Gallery 19 Silom 21 Bangrak
Tel : 
(083) 445 8333 -(02) 630 2523

 

number1gallery <number1gallery@gmail.com>

You may also like...