ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา ในโอกาสเปิดตัวสูจิบัตรนิทรรศการ ปัจจุบันขณะที่ไร้กาลเวลา

พร้อมเสวนาหัวข้อสุนทรียะเชิงจิตวิญญาณในบริบทร่วมสมัย โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ, อุทิศ อติมานะ, Zoe Butt ดำเนินรายการโดย วิภาช ภูริชานนท์

สำหรับคามิน เลิศชัยประเสิรฐ ภารกิจในชีวิตของเขาคือการตามหาคุณค่าและความหมายของการมีชีวิต ในฐานะศิลปิน เขาจึงต้องการแบ่งปันประสบการณ์ที่ค้นพบจากการทุ่มเทและทำความเข้าใจผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ ปัญหาที่คามินสนใจคือการทำอย่างไรให้เข้าใจและเป็นอิสระจากทุกสิ่ง คำตอบที่เขาค้นพบคือเราจะเข้าใจทุกสิ่งจากสิ่งที่เล็กที่สุดและใกล้ตัวที่สุด นั่นก็คือตัวเราเอง ถ้าเราเข้าใจตัวเองและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด การเข้าใจตัวเองจะช่วยทำให้เราสามารถสื่อสารกับคนอื่น ทุกช่วงเวลาของชีวิตจะสัมพันธ์กับประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่ในสมอง เช่นหากช่วงเวลานั้นของชีวิตเราสนใจการนั่งปฎิบัติธรรม อ่านหนังสือ หรือการทำงานศิลปะ เมื่อพัฒนากิจกรรมเหล่านั้นไปถึงจุดหนึ่ง ประเด็นที่เราสนใจก็จะเคลื่อนตาม เพราะเราเข้าใจวิธีคิดที่ต่างออกไป และเข้าใจชีวิตต่างออกไป

อะไรคือสิ่งที่ให้คุณค่าแก่การทำให้เราเข้าใจชีวิต นั่นคือคำถามแรกที่ศิลปินถามต่อการดำเนินกิจกรรมใดก็ตาม ปัจจุบันศิลปินให้ความสนใจในเรื่อง สุนทรียะเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Aesthetic) สำหรับศิลปินนั้น สุนทรียะเชิงจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่มากไปกว่าแสดงออกทางกายภาพ มันเป็นสื่อ ? ที่ใช้อธิบายธรรมชาติ เป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างรูปธรรมสู่นามธรรม เมื่อมันเป็นสุนทรียะศาสตร์เชิงจิตวิญญาณ กรอบของความเข้าใจพื้นฐานจึงเหลือเพียงแค่เจตนา และเป็นบันทึกประสบการณ์ความจริงของชีวิต

เชิญท่านร่วมหาบทสรุปของนิทรรศการผ่านการเสวนา สุนทรียะเชิงจิตวิญญาณในบริบทร่วมสมัย การทำงานเชิงจิตวิญญาณนี้มีประโยชน์อย่างไรต่อโลกร่วมสมัย เราจะเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างไรในชีวิต มาร่วมฟังบรรยายพร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนกับศิลปิน ในการเสวนาครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ อุทิศ อติมานะ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศิลปะสาธารณะเชียงใหม่จัดวางสังคมในปี 2535 และ Zoe Butt อดีตผู้อำนวยการบริหารและ ภัณฑารักษ์จาก Sàn Art ปัจจุบันกำลังจะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะที่ The Factory Contemporary Arts Centre เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ทั้งสองท่านจะมาร่วมแลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์ในการทำงานและการดำเนินชีวิต แสดงข้อคิดเห็นต่อประเด็นสุนทรียะเชิงจิตวิญญาณในบริบทร่วมสมัย เพื่อที่จะสะท้อนมุมมองอันหลากหลายและความเข้าใจที่มีต่อประเด็นนี้ ดำเนินรายการโดย วิภาช ภูริชานนท์ ภัณฑารักษ์อิสระ พร้อมเปิดตัวสูจิบัตรนิทรรศการ ปัจจุบันขณะที่ไร้กาลเวลา ที่รวบรวมภาพผลงานในนิทรรศการและบทความคัดสรร ได้ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา เวลา 15.00 – 17.00 น.

การเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ ปัจจุบันขณะที่ไร้กาลเวลา ที่รวบรวมผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบที่ผ่านมาของศิลปินกว่า 36 ปี นิทรรศการนี้ยังเปิดให้เข้าชมจนถึงวัน ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

* สำหรับวันที่มีกิจกรรมเพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม จะเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น.

ค่าเข้าชมในวันธรรมดา
สำหรับบุคคลทั่วไป 150 บาท
ผู้สูงอายุ และ นักศึกษา ราคา100 บาท
เวลาทำการ 10.00 น. ถึง 18.00 น.
ปิดทุกวันอังคาร

นิทรรศการ : ปัจจุบันขณะที่ไร้กาลเวลา
ศิลปิน : คามิน เลิศชัยประเสิรฐ
วันที่ : 25 กันยายน 2559 – 6 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม : Facebook: MAIIAM Contemporary Art หรือ www.maiiam.com

คามิน เลิศชัยประเสริฐ เกิดเมื่อปี 2507 ที่จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันคามินพำนักและทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาภาพพิมพ์ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ก่อนที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2532 – 2535 โดย เข้าศึกษาที่ The Art Students League of New York หลังจากเรียนจบ คามิน กลับมาอาศัยอยู่ที่เมืองไทย ในปี 2535 และย้ายมาพำนักที่เชียงใหม่เป็นการถาวรเมื่อปี 2539 สองปี ต่อมาเขาได้ร่วมกับ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระ วนิช ก่อตั้งมูลนิธิที่นา (2541) ซึ่งเปลี่ยนพื้นที่นาให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับโครงการทางศิลปะ และสถาปัตยกรรมเฉพาะที่ รวมถึงโครงการนักสร้างสรรค์ในพำนักและ เวิร์คชอปทางการเกษตรและงานฝีมือ จากความสนใจในการทำงานศิลปะร่วมกับผู้อื่นนี้ ทำให้คามิน ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยของ ทศวรรษที่ 31 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (2554) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา“Stimulating Cities with Art” ที่ 21st Century Museum of Contemporary Art ณ เมืองคานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยของทศวรรษที่ 31 ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปในหลายรูปแบบ โดยที่ เชียงใหม่จะถูกนำเสนอในรูปแบบของโครงสร้างชั่วคราว จากการนำตู้คอนเทนเนอร์ขนสินค้าเก่ามาดัดแปลงใหม่ (2553) หรือที่ ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบของปฏิบัติการเชิงสัมนาและนิทรรศการที่ The School of Art Institue of Chicago (2554) และที่ประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบโปรเจคหนังสือสำาหรับเทศกาล ศิลปะ Niigata (2555)

คามินแสดงผลงานเดี่ยวหลายครั้งทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศได้แก่ นำทอง แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ (2542, 2543, 2544, 2546, 2552, 2555 และ 2557) และ อาร์ท ยู รูม แกลเลอรี่ ประเทศญี่ปุ่น(2548, 2552 และ 2557) นอกจากนี้เขาได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานในระดับนานาชาติอีกหลายครั้ง เช่น ซิดนีย์ เบียนนาเล่ (2536 และ 2553) เอเชีย แปซิฟิก ไทรเอ็นเนียล ครั้งที่ 2 ที่หอศิลป์ ควีน แลนด์ ณ ประเทศออสเตรเลีย (2539) รวมถึงจัดแสดงในส่วน Utopia Station ที่เวนิสเบียนนาเล่ (2546), นิทรรศการ Dump Postmodern Sculp – ture in the Dissolved Field ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบแห่งชาติ ณ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ (2550), ปูซาน เบียนนาเล่ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (2551), กว่างโจว ไทรเอ็นเนียล ณ เมือง กว่างโจว ประเทศจีน (2554) นิทรรศการ Negotiating Home, History and Nation: Two Decades of Contemporary Art in Southeast Asia 1991–2011 ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ประเทศสิงคโปร์ (2554) และ นิทรรศการ Secret Archipelago ที่พิพิธภัณฑ์ปาเล่ เดอ โตเกียว ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (2558) เป็นต้น

MAIIAM Contemporary Art Museum would like to cordially invite you to attend the launch of the exhibition catalogue of the Timeless Present Moment Exhibition and the Panel Discussion on Spiritual Aesthetics in Contemporary Context by Kamin Lertchaiprasert, Uthit Atimana, and Zoe Butt.
Moderator: Vipash Purichanont

Saturday 28 January 2017, 03:00 – 05:00 PM
Venue: MAIIAM Contemporary Art Museum

For Kamin Lertchaiprasert, his life mission has always been the pursuit of values and meanings of life. As an artist, he seeks to share his experience acquired from the dedication and the understanding developed through art creation process. Kamin’s sole focus has been the quest to understand and be free from everything. He has discovered that the answer lies within the understanding of the smallest and closest entity to us, which is, in fact, ourselves. If we truly understand ourselves and know what are the most valuable things to us, such awareness can help us in the conversation with others. Each and every moment of life is always intertwined with one’s experience and tacit knowledge. For instance, at one point in life, we may be especially interested in meditation, reading, or creating art. When we carry on doing these activities to a certain stage, the issues of our interest will change in accordance with a better understanding of different perspectives and approaches to life.

What gives values to the quest to understand life? That is the first question the artist seeks to answer when approaching all kinds of activity. Currently, Kamin is interested in the concept of Spiritual Aesthetics. For him, this concept goes beyond physical manifestation, and is rather regarded as a medium to explain nature—a door between the physical and the abstract worlds. Therefore, within the realm of spiritual aesthetics, basic understanding is reduced to only an intent and serves as a record of the actual experience of reality.

You are cordially invited to join us in finding the conclusion of this exhibition through the Panel Discussion on Spiritual Aesthetics in Contemporary Context. How useful is the spiritual work to the contemporary world? How can we apply these understandings to our lives? Feel free to attend the lecture and share your opinions with the artist. We are also honored by the presence of Ajarn Uthit Atimana, founder of the 1st Chiang Mai Social Installation in 1993, and Zoe Butt, former executive director and curator of Sàn Art who will soon assume a role as artistic director of the Factory Contemporary Arts Centre in Ho Chi Minh City, Vietnam. Both of our special guests will join us in exchanging their personal and professional experience and expressing their opinions towards the issues of spiritual aesthetics in contemporary context to reflect various perceptions and different understandings of this concept. The event, moderated by Vipash Purichanont, an independent curator, will feature a launch of the exhibition catalogue of the Timeless Present Moment Exhibition, containing photographs of all works of art on display and selected texts on Saturday 28 January 2017 at 03:00-05:00 PM.

This panel discussion is part of the Timeless Present Moment Exhibition which curates the artist’s various forms of artworks created over a span of 36 years. The exhibition is open to the general public until 6 February 2017.

* For the Education Program Day, MAIIAM Contemporary Art museum will open to public for free from 3pm – 6pm.

Entrance Fee
General public: 150 baht
Senior citizens and students: 100 baht
Opening hours: 10:00 AM – 06:00 PM
Closed on Tuesdays
Kamin Lertchaiprasert was born in 1964, in Lop Buri, he currently lives and works in Chiang Mai, Thailand. He completed a BFA in Printmaking Department of Printmaking Painting and Sculpture Faculty of Fine Arts, at Silpakorn University, Bangkok and attended the Art Students League in New York City from 1989 -1992. Lertchaiprasert returned to live in Bangkok in 1992 and moved to Chiang Mai, Thailand, in 1996 . Two years later, he co-founded, with Rirkrit Tiravanija, the land project (now the land foundation). This involved the conversion of rice fields into a destination for site-specific art and architectural projects, creative residencies, and agricultural and artisanal workshops. Lertchaiprasert’s interest in collaborative art led to the establishment of the 31st Century Museum of Contemporary Spirit in 2008—an initiative inspired by his participation in the “Stimulating Cities with Art” symposium at the 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Japan. The 31st Century Museum has since materialized in various forms in Chiang Mai (as a temporary structure made of refurbished shipping containers in 2010), Chicago (as a workshop and exhibition at the School of the Art Institute of Chicago in 2011), and Japan (as a book project for the Niigata Art Festival in 2012).
The artist has had solo exhibitions at Numthong Gallery, Bangkok (1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2012 and 2014) and the Art-U Room, Tokyo (2005, 2009 and 2014). He has participated in notable group exhibitions including the Sydney Biennial (1993 and 2012); the 2nd Asia Pacific Triennial at the Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia (1996); Utopia Station, Venice Biennale (2003); Dump Postmodern Sculpture in the Dissolved Field, National Museum of Art, Architecture, and Design, Oslo (2007); Busan Biennial, South Korea (2008); Guangzhou Triennial, China (2011); Negotiating Home, History and Nation: Two Decades of Contemporary Art in Southeast Asia 1991–2011, Singapore Art Museum (2011); Secret Archipelago, Palais de Tokyo, Paris, France (2015)
Exhibition : Timeless Present Moment
Artist : Kamin Lertchaiprasert
Dates : 25 September 2559 – 6 February 2560
Venue : MAIIAM Contemporary Art Museum
For more information:
Visit Facebook: MAIIAM Contemporary Art or www.maiiam.com

You may also like...