ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม

นิทรรศการ ‘ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม’ จะจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

เป็นนิทรรศการสัญจรครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการแสดงผลงานโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายมากที่สุดของบริษัทที่ได้รับการกล่าวขวัญยกย่องอย่างสูงหลังการจัดแสดงที่ประเทศจีนและมาเลเซียมาแล้ว

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ ภายใต้การนำของนอร์แมน ฟอสเตอร์ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นหนึ่งในบริษัทผู้สร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมของโลกในปัจจุบัน ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์มีฐานตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนและมีสำนักงานดำเนินโครงการทั่วโลก กว่าสี่สิบปีที่ผ่านมา บริษัทได้คิดค้นพัฒนาวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมและอาคารนิเวศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำมาใช้ในโครงการที่สำคัญ ๆ อาทิ ผังแม่บทพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ สนามบิน อาคารชุมชนและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานและสถานประกอบการ ตลอดจนการออกแบบบ้านและการออกแบบผลิตภัณฑ์

นิทรรศการครั้งนี้จะนำเสนอเนื้อหาการออกแบบก่อสร้างภายใต้หัวข้อโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสูงระฟ้า ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทั้งหมดเป็นการออกแบบในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน จากผลงานที่นำมาแสดงจะเห็นได้ว่าบริษัทได้ทำการออกแบบสถาปัตยกรรมมากมายหลายโครงการ ในการแสดงนิทรรศการจะมีรายละเอียดโครงการใหม่ๆ ในเอเชียด้วย

การบรรยายจากนิทรรศการฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม
– การออกแบบเชิงบูรณาการ โดย มร. เดวิด เนลสัน หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ฟอสเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
เสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

– Smart Facades โดย สรรพล ศรกุล ร่วมกับ Permasteelisa
อังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.30 – 20.30 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

– สถาปัตยกรรมในบริบทเขตร้อน โดย โทบี้ บลันท์
เสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

– การออกแบบเมืองที่ดีกว่า โดย สรรพล ศรกุล
เสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

– ภาษาของแสง โดย เอมิลี่ พัง ร่วมกับ ERCO
อังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 18.30 – 19.30 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก
– มาสร้างตึกระฟ้ากันเถอะ
เสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 (ดำเนินการเป็นภาษาไทย)
เสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 (ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ)

ฉายภาพยนตร์ How much does your building weigh, Mr Foster?
รอบฉายภาพยนตร์
พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.30 – 19.45 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
อาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 – 15.45 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 – 15.45 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
อาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 14.30 – 15.45 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 – 12.15 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4

นำชมนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
– ชมนิทรรศการพร้อมคำบรรยาย
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 22 มิถุนายน 2557
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 16.00 น.
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 11.00 น. และ 14.00 น.

– นำชมนิทรรศการโดย สรรพล ศรกุล สถาปนิกและ แอสโซซิเอส จากฟอสเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
ศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 น. และ 18.30 น.
พุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 น. และ 18.30 น.
ศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 น. และ 18.30 น.
พฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 14.30 น. และ 18.30 น.
ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 14.30 น. และ 18.30 น.
เสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 14.30 น. และ 18.30 น.

นิทรรศการ : ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม
วันที่ : 4 เมษายน – 29 มิถุนายน 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
สำรองที่นั่งและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 02 2146630 – 8 # 532
อีเมล์ : exh_activity@bacc.or.th
เว็บไซต์ : http://www.bacc.or.th/event/Foster-Partners-The-Art-of-Architecture.html#sthash.AdgpnF6R.dpuf

You may also like...