Project #3: ACCIDENT

ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียงนำเสนอผ่านแนวคิด “Drift”หรือการไหลรื่นในความหมายเชิงเทคนิคของการแข่งรถในการเคลื่อนตัวอย่างลื่นไหลทางกายภาพ

จากแนวคิดนี้เชื่อมโยงถึงการไหลผ่าน ทางจิตวิทยาทางการรับรู้เกี่ยวกับเสียงจากแหล่งหนึ่งเข้าสู่อีกแหล่ง สื่อสารเนื้อหาเชิงเทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยหลากหลายวิธีการนำเสนอของศิลปิน จุดประสงค์ของงานคือเพื่อให้ผู้ชม มองเห็นองค์ประกอบของดนตรีทดลอง และเสียงในฐานะรูปแบบงานศิลปะ เปิดกว้างต่อสถานการณ์ ที่เอื้อต่อการรับรู้แบบต่างๆ ผ่านการแสดงดนตรีสด ศิลปะการจัดวางทางเสียง การแสดงเสียงอิมโพรไวส์ต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติการและการบรรยายทั้งจากศิลปินไทย และนานาชาติ ทั้งหมดนำเสนอด้วยรูปแบบ ที่แตกต่างแต่สร้างสรรค์ร่วมกันบนฐานของแนวคิดเชิงทดลอง ซีรี่ยส์กิจกรรม โดยครั้งนี้นำเสนอด้วยโครงการสุดท้าย Project #3 : ACCIDENT

Project #3: ACCIDENT
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่ได้ตั้งใจ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นช่องทางให้เกิดสถานการณ์ ทางเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เหนือการควบคุมใดๆ ภายใต้แนวคิดที่กระตุ้นให้ศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานเชิงทดลองด้านเสียงจากแหล่งที่มาหลากหลาย ทั้งในเชิงวัตถุ และรูปแบบ
การกระทำต่างๆ ซึ่งเกิดจากการคาดการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้สร้าง นำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า อุบัติการณ์ทางเสียง “Accident” คือการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างศิลปินผ่านการเพอร์ฟอร์ม และงานซาวน์อินสตอลเลชั่น โดยมีความบังเอิญเป็นวัตถุดิบสำคัญที่เปิดโอกาส ให้ศิลปินมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในความปกติของชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่แรกเริ่ม ได้ยิน ได้เห็น และเป็นส่วนหนึ่ง ตลอดจนรับรู้ผลลัพธ์ที่ปรากฏไปพร้อมๆ กัน ทำให้เราต้องหันมาทบทวนและตั้งคำถาม อีกครั้งถึงสุนทรียะและความหมายของเสียงจากความสามัญในความเป็นจริง

ภัณฑารักษ์: โคอิชิ ชิมิสึ / พิชญา ศุภวานิช
ศิลปิน: บานี่ เฮคาล, อุเมดะ เท็ตสึยะ, ฌ็อง-ดาวิด ไกยูเอ็ท, หลิว นิยมการ, ศิวนัส บุญศรีพรชัย, มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
การบรรยายพิเศษ :  โดย ภัณฑารักษ์รับเชิญ: คาร์สเทิน ไซฟ์ฝาร์ท

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #3 ACCIDENT
โดย : ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER
วันที่ : 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558
สถานที่ : ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายนิทรรศการ : exhibition@bacc.or.th
SO::ON Dry FLOWER : eastablishrec@yahoo.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 02-214-6630 – 8 ต่อ 501
อีเมล : www.bacc.or.th

You may also like...