สาธิต ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ สายศิลป์-เชฟ อีกทางเลือกสู่เชฟมือหนึ่ง

ดร.สุรภี โสรัจจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย อ.ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังสี ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาศิลปะเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ม.รังสิต จัดเสวนาเปิดหลักสูตรใหม่ “สายศิลป์-เชฟ” ในปีการศึกษา 2558

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนที่สนใจต่อยอดสู่การเป็นเชฟมือหนึ่งในอนาคต โดยมี อ.อธิป บุญศิริวิทย์ รองเลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ม.รังสิต ให้เกียรติร่วมเสวนา ณ โรงเรียนสาธิต ม.รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

ลำดับบุคคลจากซ้ายมือ
1. นายอัษฎายุทธ คุณวิเศษพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
2. อ.ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังสี ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาศิลปะเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ม.รังสิต
3. ดร.สุรภี โสรัจจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
4. อ. อธิป บุญศิริวิทย์ รองเลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดคณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ม.รังสิต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทร : 02-7927514
อีเมล : kannika.k@sbs.ac.th

You may also like...