งานประกาศผล และมอบรางวัลงานประกวด DURAGRES Design Awards 2016

ดูราเกรส มอบรางวัลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่

โครงการประกวดออกแบบกระเบื้อง “DURAGRES Design Awards 2016 with Wallpaper”

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ

1 (6)

ประกาศผลและมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับโครงการ “DURAGRES Design Awards 2016 with Wallpaper”  ภายใต้ แนวคิด “Tiles That Reflect Your Style” การประกวดออกแบบกระเบื้องปูพื้น และกระเบื้องบุผนัง  เพื่อคัดเลือกสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ รับรางวัลทุนการศึกษาดูงาน Business of Design Week ณ ประเทศฮ่องกง พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000  บาท นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกับผลงานการออกแบบกระเบื้องที่น่าทึ่ง

นายพยุงศักดิ์ วันทนีย์วรกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและวางแผน บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)   กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการนี้ว่า การประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 400 ผลงาน โดยผลงานต่างๆมีความน่าสนใจ ด้วยความหลากหลายในเชิงสร้างสรรค์ของความคิดที่แตกต่าง และจากการประกวด เราพิสูจน์ได้ค่อนข้างชัดเจนว่า เยาวชนไทยรุ่นใหม่ เป็นนักคิดที่มีความสร้างสรรค์ และเป็นสิ่งที่น่าทึ่งกับวัยกำลังศึกษา ด้วยความกล้าคิด กล้าแสดงออก มองในมุมต่าง แสดงให้เห็นว่านักออกแบบรุ่นใหม่มีพัฒนาการของความคิด และจินตนาการที่กว้างไกลมากขึ้น

โดยบรรยากาศของการคัดเลือกผลงานผู้เข้ารอบ  นายพยุงศักดิ์ กล่าวว่า เยาวชนไทยมีความเก่ง และมีความสามารถมาก คณะกรรมการทุกท่านรู้สึกประทับใจกับผลงานของน้องๆทุกชิ้น เราได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และจินตนาการของน้องๆ ซึ่งทำให้การตัดสินใจยากมาก แต่ที่สำคัญเราได้เห็นแววของผู้เข้าประกวด ที่มีโอกาสจะได้แจ้งเกิดบนถนนสายอาชีพนักออกแบบอีกหลายท่าน

คุณพยุงศักดิ์ วันทนีย์วรกุล มอบรางวัลให้แก่นายอนุสรณ์ แพงสาย ผู้ชนะเลิศ

คุณพยุงศักดิ์ วันทนีย์วรกุล มอบรางวัลให้แก่นายอนุสรณ์ แพงสาย ผู้ชนะเลิศ

นายอนุสรณ์ แพงสาย คือ เด็กหนุ่มคณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา ปี 4 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการนี้ ด้วยไอเดีย Kular Series โดยให้คำอธิบายของผลงานชิ้นนี้ว่า “พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ คือบ้านที่ผมอาศัยอยู่ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง พื้นที่แห่งนี้จะได้รับการขนานนามว่า พื้นที่ทุรกันดาร ด้วยภาพของผืนดินที่แตกระแหง แต่สำหรับผมที่แห่งนี้คือบ้านที่อบอุ่น เป็นสิ่งที่ผมต้องการจะบอกกล่าว และถ่ายทอดผ่านผลงานการออกแบบกระเบื้องให้ผู้คนได้ทราบว่า ภายใต้ความแห้งแล้งนี้ ยังมีความงดงามที่ซ่อนอยู่ ผมจึงนำรอยแตกของดินมาเป็นลายของกระเบื้องปูพื้น ส่วนลายของผนังแทนร่องรอยของเปลือกไม้ที่ขึ้นอยู่ตามทุ่งนา โดยใช้รูปแบบการนำเสนอที่เรียบง่าย โช้โทนสีแบบ Monotone เปรียบเสมือนวิถีชีวิตของผู้คนที่นี้ ที่มีความเรียบง่าย ดำเนินชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา ที่ยังคงมีความอบอุ่น และพร้อมต้อนรับผู้คนด้วยรอยยิ้มเสมอ”

นายพรชัย แป้นคุ้มญาติ รองชนะเลิศอันดับ 1

นายพรชัย แป้นคุ้มญาติ รองชนะเลิศอันดับ 1

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นผลงานของนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพรชัย แป้นคุ้มญาติ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม ปี 1 โดดเด่นด้วยไอเดีย Circuitiles  โดยให้คำอธิบายของผลงานชิ้นนี้ว่า “เป็นการออกแบบชุดกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ที่ต้องการให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบัน  ซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้วนมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับคนเรา เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ต้องการสร้างบรรยากาศของการตกแต่งห้องให้ดูก้าวหน้า และล้ำสมัยอยู่ตลอดเวลา”

นางสาวณัฐพร อนันตสวัสดิ์ รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวณัฐพร อนันตสวัสดิ์ รองชนะเลิศอันดับ 2

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นผลงานของนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นกัน นางสาวณัฐพร อนันตสวัสดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม ปี 1 ชนะใจคณะกรรมการด้วยไอเดีย Indigo โดยให้คำอธิบายของผลงานชิ้นนี้ว่า “ความสวยงามแท้จริงเราหาได้กับธรรมชาติรอบตัวเรา ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการย้อมผ้า เพื่อให้เห็นถึงสีธรรมชาติของสีผ้าที่แท้จริง”

ส่วนประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวด นายอนุสรณ์กล่าวว่า เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตนเอง ทำให้เรามีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ ตลอดจนคนในวงการออกแบบ เราได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ที่ทำให้เราสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน หรือการทำงานได้ต่อไป

You may also like...