เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 16

มูลนิธิหนังไทย ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 16 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีมากว่า 15 ปี

ซึ่งแต่ละปี ก็จะมีการฉายภาพยนตร์สั้นทั้งของไทยและต่างประเทศมากมายหลากหลายโปรแกรม

วันที่ : 16 – 26 สิงหาคม 2555
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5, ห้อง 401 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ :  http://http://www.thaifilm.com, http://www.fapot.org

 

You may also like...