พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงาม

นิทรรศการจิตรกรรมภาพวาดพู่กันจีนชุดใหม่ “พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติ และความดีงาม” (Power of Happiness from Nature and Virtue)
โดย ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท  ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีแนวคิดที่ต้องการสื่อสารถึงปรัชญาความคิดของภูมิปัญญาตะวันออก ให้กับบุคคลทั่วไปที่ได้เข้ามาชมผลงาน ด้วยการใช้หมึกจีนและพู่กันจีน ถ่ายทอดสู่ตัวหนังสือจีน เขียนบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาของ “เต๋า” และ “ขงจื้อ” ซึ่งปรัชญาของเต๋า สอนให้คนเข้าใจโลกและธรรมชาติ อีกทั้งรู้จักปรับตัวให้เข้ากับโลกและธรรมชาติ เช่นเดียวกับปรัชญาของขงจื้อ สอนให้คนรู้จักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ให้มีเมตตาธรรม คุณธรรม จารีตธรรม ปัญญาธรรม สัตยธรรม กตัญญูกตเวที และความจงรักภักดี เพื่อนำตนเองไปสู่ความสุขความเจริญที่ยั่งยืน

จากแนวคิดข้างต้นจึงเป็นที่มาของการถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมเป็นตัวหนังสือจีน รูปธรรมชาติสัตว์ ต้นไม้ ขุนเขา และ ABSTRACT หลากมิติซึ่งหาชมได้ยาก อาทิ ผลงานชื่อ พลังซ่อนเร้น, พลังแห่งความฝัน, พลังแห่งธรรมชาติ, พลังแห่งการเคลื่อนไหว, พลังปล้องไผ่, ป่าสน และช้างไทย งานแสดงศิลปกรรมการกุศลชุดนี้ เป็นการแสดงจิตรกรรมภาพวาดพู่กันจีน จำนวน 59 ภาพควบคู่ไปกับการแสดงผลงานประติมากรรม จำนวน 12 ชิ้น ที่ได้รับรางวัลการประกวดประติมากรรม ในวาระครบรอบ 25 ปีของบริษัทฯ ร่วมแสดงในงานดังกล่าวด้วย

ผลงานภาพวาดพู่กันจีนชุดใหม่ “พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติ และความดีงาม” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ Zone Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการกุศล ซึ่งภาพที่แสดงจะมอบให้กับผู้ที่บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : 02-725-8888 ต่อ 117

 

You may also like...