Things

ทุกคนมี “สิ่ง” (แต่อาจจะไม่ได้มีทุกสิ่ง) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสถานะและการถูกผลิตสร้างความหมาย คุณค่า และอาจจะพัฒนาไปสู่ราคา สิ่งที่ศิลปินหญิงรุ่นใหม่สองคน

ใจทิพย์ ใจดี และรัธวลี ชาญชวลิต กำลังจะพูดคือความเป็นนามธรรมของ “สิ่ง” ที่ไม่เพียงแค่การดำรงอยู่ แต่รวมไปถึงการให้ความหมาย หลายต่อหลายครั้งที่เราทุกคนหลงอยู่ในวังวนยึดติดกับการให้ความหมายของ “สิ่ง” ที่เคยมี เคยเป็นมา เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และจำเป็นต้องดำรงคงอยู่ต่อไป จนหลงลืมว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรจริงแท้ ไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุและ/หรือตัวบุคคล สุดท้ายกลายเป็นการปิดโอกาสให้กับ “สิ่ง” ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น

 

“สิ่ง” สำคัญในงานชิ้นนี้จึงไม่ใช่เนื้อหารูปลักษณ์ แต่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณปลดปล่อยตัวตนให้เลื่อนไหลไปกับความคิดคำนึงโดยที่มีผลงานศิลปะของศิลปินเป็นสื่อนำทาง

ปลดตัว ปล่อยใจไม่เพียงให้กับพันธนาการทางร่างกาย แต่รวมถึงปลดปล่อยความคิดเดิมที่ผูกรัดและบังตา…บังใจ

วันเปิดนิทรรศการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18:00 – 20:00 น.ณ แกลลอรี่ 338 OIDA

นิทรรศการ :“Things”
ศิลปิน : ใจทิพย์ ใจดี, รัธวลี ชาญชวลิต
ภัณฑารักษ์ : วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
วันที่ : 7 – 30พฤศจิกายน 2556
สถานที่ : แกลลอรี่ 338 OIDA
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 090-198-8749

You may also like...