กิจกรรมอภิปราย เอกรงค์ จากแผ่นฟิล์ม สู่เซนเซอร์ภาพ

ชมรมช่างภาพสารพัดช่างพระนคร เชิญร่วมกิจกรรมอภิปรายในหัวข้อ “เอกรงค์ จากแผ่นฟิล์ม สู่เซนเซอร์ภาพ” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ได้รับเกียรติจากอาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) และ คุณธนกฤต กาลเศรณี, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ เป็นวิทยากร และผู้ดำเนินการอภิปราย

ค่าลงทะเบียน 200 บาท

สอบถามเพิ่มเติมโทร :  081 – 733 – 4794

You may also like...