ร่องรอยแห่งแรงปรารถนาบทภาวนาเพื่อดินแดนที่ถูกลืม

นิทรรศการภ่าพถ่าย “ร่องรอยแห่งแรงปรารถนาบทภาวนาเพื่อดินแดนที่ถูกลืม” เป็นการรวบรวมผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนถึงความผูกพัน ความทรงจำ และความหวัง ของผู้ลี้ภัยชาวทิเบตที่มีต่อดินแดนบ้านเกิดเมืองนอน

ผ่านใบหน้าของผู้ลี้ภัยที่ร่วมกันสวดภาวนาอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เพื่อปกปักษ์รักษาบ้านเกิดเมืองนอนที่ตนจากมา “ผู้คนสวดภาวนาด้วยแรงปรารถนา โดยอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ เพื่อดลบันดาลให้ความฝันของตนเองเป็นจริง ในภาพถ่ายชุดนี้ผมได้บันทึกใบหน้าของผู้ลี้ภัยชาวทิเบต ที่หลบหนีออกจากดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนมากว่า๕๐ปี ขณะเวลาที่ถ่ายภาพผมขอให้พวกเขาสวดภาวนา และนึกถึงสิ่งที่ตนเองปรารถนา โดยที่แทบทุกคนสวดภาวนา ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ปกป้องรักษาบ้านเกิดเมืองนอนที่ตนจากมา ผมเลือกใช้กระบวนการถ่ายภาพซ้อน (multiple exposure) เพื่อบันทึกช่วงเวลาแห่งการภาวนา โดยผมมีความเชื่อว่ากระบวนการถ่ายภาพซ้อนจะสามารถบันทึกบุคคลิกร่วมของผู้ลี้ภัยที่ปรารถนาในสิ่งเดียวกันและแสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณของผู้คนที่อาศัยอยู่ต่างที่ต่างเวลาแต่มีแรงปรารถนาเดียวกันได้”

 

บทวิจารณ์จากหนังสือร่องรอยแห่งแรงปรารถนาบทภาวนาเพื่อดินแดนที่ถูกลืม โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์ศิลปินได้พยายามทำให้เราได้สังเกตุเห็น ถึงแรงขับเคลื่อนบางอย่างที่เชื่อมโยงใบหน้าของผู้ภาวนาเข้าด้วยกัน จนกระทั่ง เราสามารถซึมซับรายละเอียดของร่องรอยอัตลักษณ์อันเบาบาง ที่ปรากฏบนทุกมิติทางกายภาพของงานได้ ใบหน้าที่เริ่มเลือนหายไปแต่กลับให้ความรู้สึกเรียบง่ายและเบาสบาย เมื่อนั้นผลงานได้นำพาเราไปสู่การตระหนักรู้ถึงมิติทางจิตวิญญาณการเฝ้าสังเกตเช่นนี้ต้องอาศัยความอดทนและสมาธิที่จดจ่ออย่างยิ่งเพื่อมุ่งเข้าถึง “จิตภายใน” ผ่านทาง “รูปกายภายนอก” และเมื่อใดที่เราละสายตาจากภาพภายนอกเข้ามาจับจ้องที่ภายในจิตตัวเอง เมื่อนั้นเราจึงได้เข้าถึงสภาวะอันบริสุทธิ์ของความงามที่ไร้ขอบเขต

Excerpt from the book journal (จากบทบันทึกการเดินทาง)
“ผมเริ่มต้นออกเดินทางถ่ายภาพ เมื่อรู้ว่าตนเองกำลังสูญเสียการได้ยินและประสาทสัมผัสของดวงตาข้างซ้าย ซึ่งกำลังเสื่อมลง การถ่ายภาพดูจะเป็นหนทางเดียวที่ผมจะได้มีส่วนรวมกับความงดงามของโลกใบนี้ก่อนที่จะสายเกินไป ผมอยากมีภาพความทรงจำเกี่ยวกับโลกใบนี้ด้วยตัวผมเอง ในช่วงแรกของการสูญเสียผมขาดความมั่นใจ และกลัวที่จะยอมรับความจริง แต่เมื่อเริ่มออกเดินทางตัวคนเดียว ผมค้นพบความสงบในจิตใจตนเองในท่ามกลางผู้คนแปลกหน้า การเฝ้าสังเกตและสัมผัสผู้คน ทำให้ผมกล้าที่จะเปิดรับความจริงในชีวิตว่า ชีวิตเราหนีความทุกข์ไม่พ้น ชีวิตผู้อื่นก็เช่นกัน ทีละเล็กละน้อยผมเริ่มเปิดใจสัมผัสความทุกข์ของคนอื่นมากขึ้น และเริ่มคิดถึงความทุกข์ของตัวเองน้อยลง แม้ในความเป็นจริง ความเจ็บปวดจากการสูญเสียไม่เคยหายไป แต่เมื่อใดที่มีความทุกข์มากระทบ ผมเรียนรู้ที่จะหันไปมองดูคนที่ทุกข์กว่าเรา เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถสัมผัสความทุกข์ยากของผู้อื่นได้ เมื่อนั้นความทุกข์ในตัวเรา ก็เบาบางลง ผมรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของเรานั้นผูกพันกับชีวิตของคนรอบข้างอย่างแยกจากกันไม่ออก เราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่เชื่อมโยงเราไปสู่ชะตาชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหตุการณ์ใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้อื่น ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ”

เนื่องด้วยมูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป  องค์กรอิสระซึ่งมีความสัมพันธ์ และทำงานกับชนชาวทิเบตมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในนามของโครงการศูนย์ไทย-ทิเบต มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชนไทย-ทิเบต ได้ร่วม จัดโครงการจัดนิทรรศการศิลปะ  ร่องรอย แห่งแรงปรารถนาบทภาวนา เพื่อดินแดนที่ถูกลืม  ผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด  Chang  Photo Fine Art  Contest ในปี 2556 โดยมีกำหนดการพีธีเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม เวลา 16.00 น. ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ของ องค์ ทะไลลามะ ที่ 14 แห่งทิเบต  โดย อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นิทรรศการ : “ร่องรอยแห่งแรงปรารถนาบทภาวนาเพื่อดินแดนที่ถูกลืม”
ศิลปิน : ภาณุวัฒน์ จิตติวุฒิการ
วันที่ : 3- 27 กรกฎาคม 2557
สถานที่ : ณ ห้องนิทรรศการ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้ชมวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11:00- 21:00 (ปิดวันจันทร์)
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณ ภาณุวัฒน์ จิตติวุฒิการ โทรศัพท์ : 081-305-1474
อีเมล : joe_jitti@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.bhanuwat.org

You may also like...