อัตลักษณ์วิถีถิ่นทะเลใต้

นำเสนอผลงานจิตรกรรมลายทองภายใต้เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ซึ่งประกอบสัมมาอาชีพในท้องทะเลโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ฤดูกาล และความเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาต่าง ๆ ในธรรมชาติ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ร่องรอยของเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ เรือ แห เชือก ฯลฯ สื่อสัญลักษณ์ของวัตถุปัจจัยที่มีความหมายต่อการดำรงชีวิต ลวดลายประดับประณีตบรรจงสื่อแสดงรากฐานทางวัฒนธรรมอันสืบเนื่องยาวนานมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

สุจิตราเป็นศิลปินหญิงสาวจากจังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะไทย) จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานจิตรกรรมลายทองของเธอได้รับการผสมผสานระหว่างจิตรกรรมลายทอง ลายกำมะลอ ลายรดน้ำแบบโบราณ และงานจิตรกรรมเคลือบเงา (Lacquer work) นอกจากนั้นยังมีการประดับมุกและการนำวัสดุอื่น ๆ จากท้องทะเลมาประกอบรวมเป็นส่วนหนึ่งของงานเพื่อสื่อความในฐานะสัญลักษณ์ของวัตถุที่พบเห็นได้ในชีวิตจริงของชาวประมง

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

นิทรรศการ : อัตลักษณ์วิถีถิ่นทะเลใต้
ศิลปิน : สุจิตรา พาหุการณ์
วันที่ : 3 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562
สถานที่ : อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)
ติดต่อ : 02-422-2092
เว็บไซต์: www.ardelgallery.com
Facebook : ARDEL’s Third Place Gallery

 

Exhibition : “The Identity of the South”
Artist : Sujittra Pahukan
Date : September 3 – October 12, 2019
Venue : ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor soi 10)
Tel : 02-422-2092
website : www.ardelgallery.com
Facebook : ARDEL’s Third Place Gallery

 

You may also like...