นิทรรศการ รักษ์ธรรมชาติ @ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

Save the nature, Save the future (9)

นิทรรศการศิลปะ รักษ์ธรรมชาติ

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญชมงานแสดงนิทรรศการศิลปะ “รักษ์ธรรมชาติ” จาก 3 ศิลปินมากความสามารถ วัชรินทร์ ภูมิจิตร เอนก พยุงตน และ จรัญญา ปัญญามณีรัตน์ ณ สกายล็อบบี้ ชั้น 23 ของโรงแรมฯ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายงานศิลปะร่วมสมทบทุนให้แก่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิซึ่งปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติ

Save the nature, Save the future (8)

Save the nature, Save the future (7)

Save the nature, Save the future (6)

ผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคงานภาพพิมพ์สีอะคริลิคบนกระดาษ และการใช้สีน้ำมันวาดลงบนผืนผ้าในรูปแบบแบบอิมเพรสชันนิซึม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ผลกระทบจากการที่มนุษย์ทำร้ายธรรมชาติ จนก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ภัยแล้ง แผ่นดินไหว น้ำท่วมหรือแม้กระทั่ง ภาวะโลกร้อน บัดนี้ธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงโลกเรา กำลังถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของมนุษย์เอง…ก่อนที่จะสายเกินไปมาร่วมด้วยช่วยกัน “รักษ์ธรรมชาติ”

Save the nature, Save the future (5)

Save the nature, Save the future (4)

Save the nature, Save the future

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ และเลือกซื้อผลงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 02 100 1234 ต่อ 6753-56

Save the nature, Save the future (2)

Save the nature, Save the future (1)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ณัฐาศิริ                เจียรอุฬารกุล            ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจมจิรา                โฆษิตวรรวุฒิ           ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
วัชระ                  หาบ้านแท่น           เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
รสิตา                  โนพันธุ์                เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โทร. 0 2100 1234         E-mail : nattasiriji@chr.co.th

You may also like...