พรุ่งนี้

การนำเสนอความภาคภูมิใจของเด็กไทย ที่มุ่งมั่นสร้างงานที่ตนรักเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ นิทรรศการ ที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจเรียนรู้ ฝึกฝนจนเกิดความเข้าใจในงาน ของกลุ่มเด็กไทยทีมีเป้าหมายเดียวกัน

ผ่านนิทรรศการ “เด็กปล่อย…ของ”  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ 27-28  ธันวาคม 2555 เวลา 18.00-21.00 น.

วันที่ 29 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. และ 18.00-21.00 น.

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ D-Dance School หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6698890,084-5558891
E-mail : d_dance_school@windowslive.com

นิทรรศการ : “เด็กปล่อย…ของ”
โดย : ดีแดนซ์ สคูล
วันที่ : 27-28  ธันวาคม 2555
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดโทร : 02-214-6637-8

You may also like...