อัตลักษณ์ที่ว่างเปล่า

นิทรรศการ “อัตลักษณ์ที่ว่างเปล่า” นำเสนอผลงานจิตรกรรมของ พัชรพงษ์มีศิลป์ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งคำถามถึงคุณค่าและความหมายของสิ่งต่างๆที่แวดล้อมอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน ทั้งในแง่ของความจำเป็นต่อการดำรงชีพและในแง่ของการตั้งสมมติสัจจะจากอุปาทาน

โดยสื่อแสดงความรู้สึกที่ศิลปินมีต่อวัตถุต่างชนิด ในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่สะท้อนสะเทือนถึงการตระหนักรู้และให้คุณค่ากับสิ่งนั้นๆจากจิตใต้สำนึกของศิลปิน

นิทรรศการ : อัตลักษณ์ที่ว่างเปล่า
ศิลปิน :  พัชรพงษ์ มีศิลป์
วันที่ :  28 สิงหาคม  – 30 กันยายน 2555
สถานที่ : ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี (ถนนพระราม 4)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :  0-2422-2092, 08-6890-2762 แฟกซ์: 0-2422-2091
เว็บไซต์ : www.ardelgallery.com

 

You may also like...