Translation of 3 Visions of Printmaking:นิทรรศการภาพพิมพ์ 3 สถาบัน

Translation of 3 Visions of Printmaking: นิทรรศการภาพพิมพ์ 3 สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปะมุซาชิโนะ และมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นิทรรศการฯ กำหนดจัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ 9.00 – 16.30 น.

กิจกรรม

PRINTMAKING WORKSHOP

29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

– 9.00 น.- 12.00 น. Workshop “สาธิตการพิมพ์โลหะร่องลึกทับซ้อนบนภาพพิมพ์ดิจิทัลซึ่งพิมพ์บนกระดาษญี่ปุ่น (วาชิ)” โดยวิทยากร จากมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องภาพพิมพ์โลหะ ชั้น 3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

– 13.30 น. – 16.00 น. Workshop “การทำบาเร็ง และการพิมพ์ภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ำ” โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปะมุซะชิโนะ ประเทศญี่ปุ่น ณ PGS แกลเลอรี่ชั้น 1 (การทำบาเร็ง จำนวน 25 คน – รับเฉพาะนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ)

30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. การประชุมเสวนาหัวข้อเรื่อง “คุณลักษณะภาพพิมพ์ที่แตกต่างกัน และการจัดการศึกษาภาพพิมพ์ของแต่ละสถาบัน” โดยคณาจารย์สามสถาบัน

 

นิทรรศการฯ กำหนดจัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ 9.00 – 16.30 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ โทร 034-271-379
For more information: Office of PSG, Tel. (+66) 034-271-379
Facebook Page: Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/
E-mail : psgartgallery@gmail.com

You may also like...