ไหว้สา บูชาครู

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของมณเทียร บุญมา (2496-2543) และครบรอบ 13 ปีแห่งการจากไปของเขา กลุ่มศิลปินซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และผู้ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานของมณเทียรอย่างใกล้ชิดในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นอาจารย์และเป็นศิลปินที่มีคุณูปการตลอดจนมีบทบาทสำคัญต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยและอาเซียนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

งานศิลปะของมณเทียรมีคุณค่าเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศและระดับสากล ผลงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นงานสื่อประสมและงานอินสตอลเลชั่นของเขามีอิทธิพลต่อการทำงานของศิลปินไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลทางความคิดในการใช้วัสดุอย่างมีความหมายและการนำเสนอรูปแบบใหม่ในงานศิลปะที่มีผลต่อวิวัฒนาการทางความคิดของศิลปินรุ่นต่อๆ มาตราบจนทุกวันนี้ นอกเหนือจากการเป็นศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้ว มณเทียรยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อวงการศึกษาศิลปะซึ่งเขาได้ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการเรียนการสอนตลอดจนให้โอกาสที่ดีแก่ลูกศิษย์ในหลายสถาบัน ลูกศิษย์ของเขาหลายคนได้ดำเนินรอยตามวิถีทางการทำงานศิลปะจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีชื่อเสียงโด่งดังระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังที่ปรากฏให้เห็นได้ในนิทรรศการนี้

ศิลปินผู้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการได้แก่ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ธัชชัย หงส์แพง, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, อุดม ฉิมภักดี, กิตติ มาลีพันธุ์ และอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินรับเชิญ

ผลงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการประกอบด้วยงานจิตรกรรมและงานสื่อประสมของมณเทียร บุญมา งานศิลปะสามมิติ งานสื่อประสม อินสตอลเลชั่น และวิดีโอ อาร์ตของศิลปินที่ร่วมแสดงผลงาน ศิลปินแต่ละคนสร้างสรรค์งานโดยได้รับความบันดาลใจจาก ความคิดและจากงานของมณเทียร บุญมา

กิจกรรมพิเศษประกอบนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556: การจัดเสวนาของศิลปินเรื่องประสบการณ์และการเรียนรู้จากการได้ศึกษาและร่วมสร้างสรรค์งานกับมณเทียร บุญมา เวลา 16.30-19.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556: การบรรยายสำหรับนักศึกษาศิลปะและผู้สนใจ ในหัวข้อเรื่อง “เจดีย์ กับวิวัฒนาการในการสร้างสรรค์ของมณเทียร บุญมา” โดย สมพร รอดบุญ เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดนิทรรศการ วันที่พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00-20.30 น. ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นิทรรศการ : ไหว้สา บูชาครู SPIRITUAL TIES: A TRIBUTE TO MONTIEN BOONMA
ภัณฑารักษ์ : สมพร รอดบุญ
ศิลปินผู้ร่วมแสดงผลงาน : นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ธัชชัย หงส์แพง, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, อุดม ฉิมภักดี, กิตติ มาลีพันธุ์ และอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (ศิลปินรับเชิญ)
วันที่ : 26 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2556
สถานที่ : หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02-218-2965
โทรสาร : 02-218-2907
อีเมล์ : info.artcenterchula@gmail.com
เว็บไซต์ : www.car.chula.ac.th/art
เฟสบุ๊ค : The Art Center-Chula

 

You may also like...