เพชร โอสถานุเคราะห์ เป็นปลื้ม

นอกจากเป็นปลื้มกับงานเปิด “อาคาร BU Diamond” ที่ผ่านมาแล้ว เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์

ยังปลื้มที่อาคาร BU Diamond ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ระดับนานาชาติ The ARCASIA Awards for Architecture 2011 ประเภท Public Amenity: Institutional Building จากสมาคมสถาปนิกเอเชียอีกด้วย

 

You may also like...