CITYSCAPE Vol. 1

หลายริ้ว อาร์ทสเปซ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการศิลปะแรก และการเปิดพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัย หลายริ้ว อาร์ทสเปซ กับนิทรรศการ CITYSCAPE Vol. 1

โดยศิลปินที่กำลังเป็นที่หน้าจับตามองของประเทศอย่าง อเล็กซ์ เฟซ อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ นรเศรษฐ์ ไวศยกุล อุทัย นพศิริ และมีไลลา พิมานรัตน์ รับหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์รับเชิญ

หลายริ้ว อาร์ทสเปซ นับเป็นพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัย ที่อุทิศตัวเองให้เป็นพื้นที่เพื่อศิลปะและการศึกษาแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองแปดริ้ว โดยเกิดจากการรวมตัวกันของคนทำงานศิลปะในพื้นที่ ทั้งคนทำงานศิลปะ และอาจารย์ศิลปะ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างชุมชนทางศิลปะและเป็นพื้นที่สำหรับคนทำงานสร้างสรรค์ขึ้นในเมืองแปดริ้วแห่งนี้

อีกทั้งมีความตั้งใจเป็นหมุดหมายในการสร้างและเปิดพื้นที่ให้กับองค์ความรู้ทางศิลปะ การศึกษา และการทำงานสร้างสรรค์ รวมทั้งให้ผู้คนในชุมชนได้มีโอกาส และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนทางศิลปะร่วมกัน

หนึ่งในเหตุผลหลักของการก่อตั้งพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัย หลายริ้ว อาร์ทสเปซ คือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสนับสนุนศิลปะ และการทำงานสร้างสรรค์ของชุมชนจังหวัดแปดริ้ว ด้วยเหตุนี้ หลายริ้ว อาร์ทสเปซ จึงมีความตั้งใจนำเสนอเสนอมุมมองของเมืองแปดริ้วในนิทรรศการแรกของพื้นที่ ผ่านสายตาของศิลปินที่มีความเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดแห่งนี้ กับศิลปินที่น่าจับตามองทั้งสี่คน โดยผลงานในนิทรรศการเป็นผลงานที่มีมุมมองต่อจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านแง่มุม และโต้ตอบกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อ ภูมิทัศน์ เรื่องเล่า รวมไปถึงความทรงจำ ผ่านผลงานสตรีทอาร์ท จิตรกรรม ประติมากรรม การจัดวาง และการจัดวางวีดีโอ

ศิลปินทั้งสี่คนในนิทรรศการล้วนมีความเชื่อมโยงกับจังหวัดแห่งนี้แตกต่างกันไป อเล็กซ์ เฟซ ศิลปินสตรีทอาร์ทที่เป็นที่รู้จักกันดีกับผลงานเด็กหญิงสามตา หรือหนูน้อยมาร์ดี จะนำมุมมองความทรงจำเกี่ยวกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่อำเภอบางประกงที่เป็นบ้านเกิดของ อเล็กซ์ เฟซ และมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ล่าสุด ณ พื้นที่ที่ตั้งของ หลายริ้ว อาร์ทสเปซ

นรเศรษฐ์ ไวศยกุล นับเป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่ผ่านการย้ายถิ่นฐานมาหลายครั้ง ก่อนที่จะย้ายกลับมาอาศัยและทำงานศิลปะเต็มตัวที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้านเกิดของเขา ในนิทรรศการนี้นรเศรษฐ์มีมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าทางความเชื่อ และความทรงจำ มาร้อยเรียงผ่านผลงานการจัดวางวีดีโอ อุทัย นพศิริเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เติบโตมาจากย่านชนบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลงานประติมากรรมไม้ของอุทัยย้อนความไปถึงความทรงจำในวัยเด็กที่มีพ่อเป็นช่างไม้ บวกกับการนำหลักปรัชญาทางพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการทำงาน อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ นับเป็นศิลปินคนเดียวในนิทรรศการที่ไม่ได้เกิดหรือเติบโตที่จังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้ เเต่เข้ามามีความข้องเกี่ยวกับเมืองแปดริ้วนับตั้งเเต่มารับตำแหน่งอาจารย์สอนศิลปะที่มหาวิทยาลัยท้องถิ่นภายในจังหวัด อาจิณโจนาธานนำสีสันสดใสและจัดจ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา มาประยุกต์ใช้กับผลงานประติมากรรมไข่ ที่มีนัยแฝงไปถึงประเด็นทางสังคม ความเชื่อ และเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับศิลปิน

พัชรพล แตงรื่นหรือที่รู้จักกันดีในนาม อเล็กซ์ เฟซ

เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2524 ที่อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อเล็กซ์ เฟซ นับเป็นศิลปินสตรีทอาร์ทชั้นแนวหน้าของไทยที่มีผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีกับคาแรคเตอร์เด็กหญิงสามตา หรือหนูน้อยมาร์ดี ผลงานของ อเล็กซ์ เฟซ แอบแฝงไปด้วยแนวคิดที่น่าสนใจทั้งการสะท้อนสังคม เสียดสีสังคม รวมไปถึงการตั้งคำถามให้กับบริบท และสภาพเเวดล้อมที่ตัวศิลปินสะท้อนผลงานออกมาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสนุกสนาน ผลงานของ อเล็กซ์ เฟซ มีอยู่บนพื้นที่สาธารณะทั้งในกรุงเทพ และทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เด็กหญิงมาร์ดียังโลดเเล่นอยู่บนผนังหรืออาคารอีกหลายแห่งในเมืองต่างๆในอีกหลายประเทศ

อาจิณโจนาธาน

อาจิณกิจ เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2526 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาทัศนศิลป (ศิลปะจินตทัศน) และจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาศิลปะสมัยใหม่ ปัจจุบันนอกจากทำงานศิลปะ

อาจิณ โจนาธาน รับแหน่งอาจารย์สอนภาควิชาศิลปะที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ผลงานของอาจิณโจนาธานโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์จากการใช้สีสันที่สดใส และจัดจ้าน โทนสีที่อาจิณโจนาธานให้คำอธิบายว่าเป็น ‘สีของสังคมในยุคปัจจุบัน’ ผ่านสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา ผลงานของอาจิณโจนาธานคือการวิพากษ์ และการโต้ตอบกับสภาพสังคมที่กำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่านประเด็นเชิงสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

นรเศรษฐ์ ไวศยกุล

นรเศรษฐ์ ไวศยกุล เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2518 ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นรเศรษฐ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาภาพพิมพ์ และจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาภาพพิมพ์ นรเศรษฐ์ทำงานบนพื้นฐานงานศิลปะคอนเซ็ปชวล (Conceptual Art) นรเศรษฐ์ทำงานกับสื่อที่หลากหลายบนพื้นแนวคิดประเด็นเรื่องอัตชีวะประวัติ ประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์ของมนุษย์

อุทัย นพศิริ

เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2513 ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อุทัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปกร ผลงานประติมากรรมไม้ของอุทัย โดดเด่นด้วยรูปแบบ แนวคิด และการนำหลักปรัชญาพุทธศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสรรค์ผลงาน อุทัยเลือกทำงานกับวัสดุอย่างไม้ และเลือกที่จะทำงานกับการเข้าลิ่มแบบโบราณ และปฏิเสธการใช้เครื่องมือไฟฟ้าในการทำงาน ผลงานประติมากรรมไม้ไม่เพียงโดดเด่นด้วยรูปแบบที่เกิดจากการนำปรัชญาทางพุทธมาใช้ แต่เป็นการนำหลักการอย่างการทำสมาธิเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานศิลปะ

เกี่ยวกับภัณฑารักษ์

ไลลา พิมานรัตน์ เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2529 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไลลาเป็นภัณฑารักษ์ศิลปะร่วมสมัย และผู้ก่อตั้งไลลาแกลเลอรี ไลลาสนใจงานศิลปะในบริบทเชิงสังคม ประวัติศาตร์ และการเมืองเป็นหลัก นอกจากนี้ไลลายังคงทำงานในสายภัณฑารักษ์ให้กับแกลเลอรี และสถาบันศิลปะอื่นๆ

เกี่ยวกับหลายริ้ว อาร์ทสเปซ

หลายริ้วอาร์ทสเปส ตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือเมืองแปดริ้ว หลายริ้วอาร์ทสเปซก่อตั้งโดยกลุ่มคนทำงานศิลปะ และอาจารย์สอนภาควิชาศิลปะในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นพื้นที่เพื่อศิลปะร่วมสมัย และการศึกษาเพื่อชุมชนแห่งนี้ หลายริ้ว อาร์ทสเปซมีความมุ่งหมายในการก่อร่างสร้างพื้นที่เพื่อศิลปะ การทำงานสร้างสรรค์ และการศึกษาขึ้น โดยมีความตั้งใจในการเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างชุมชนศิลปะขึ้นในพื้นที่ และแวดวงศิลปะร่วมสมัยไทย

พิธีเปิดนิทรรศการ CITYSCAPE Vol. 1 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทีหลายริ้ว อาร์ทสเปซ โดยมีกิจกรรมการเสวนาโดยกลุ่มศิลปิน และภัณฑารักษ์ ในเวลา 17.00 น. และพิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หลายริ้ว อาร์ทสเปซ
ที่อย: 1357 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
อีเมลล: manycuts.artspace@gmail.com
เฟซบุ๊ค: www.facebook.com/manycuts.artspace
โทรศัพท: 082-0124769, 089-8592292
เวลาทำการ: อังคาร – อาทิตย, 10.30 – 19.30 น.

นิทรรศการ : CITYSCAPE Vol. 1
ศิลปิน: อเล็กซ์ เฟซ l อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ l นรเศรษฐ์ ไวศยกุล l อุทัย นพศิร
ภัณฑารักษ์: ไลลา พิมานรัตน์
วันที่ : 20 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : หลายริ้ว อาร์ทสเปซ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 082-0124769, 089-8592292
อีเมลล์ :manycuts.artspace@gmail.com
เฟสบุค :www.facebook.com/manycuts.artspace

You may also like...