ศิลปะภาพถ่าย ยรรยง โอฬาระชิน

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย ขาว-ดำ ด้วยกล้องฟิล์ม ผลงานของอาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ปี 2550

พิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ภายในงานมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่าย ขาว-ดำฯ โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือฯ จะมอบกับให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

นิทรรศการภาพถ่าย ขาว-ดำ ด้วยกล้องฟิล์ม : อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน
วันที่ : 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-2470028
แฟกซ์ : 02-2457747
เว็บไซต์ : www.culture.go.th/subculture7/

You may also like...