จินตนาการ

จินตนาการเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกๆอย่าง มนุษย์ทุกคนล้วนมีจินตนาการ ซึ่งแต่ละบุคคลมีจินตนาการทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การเรียนรู้ สภาพแวดล้อม การเจริญเติบโต ความรู้สึกนึกคิด จิตใต้สำนึก ฯลฯ

หลายสิ่งหลายอย่างที่อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ในเชิงสร้างสรรค์ ในเชิงทำลาย และอื่นๆ มีต้นกำเนิดจากจินตนาการทั้งสิ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจินตนาการ”

นิทรรศการจิตรกรรมเดี่ยวvครั้งที่ 2  “ จินตนาการ ” นี้ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม สีอะคริลิค โดยใช้จินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว  และ จินตนาการในเขิงพุทธศาสนา สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะเหมือนจริง และ เหนือความจริง ซึ่งแรงบันดาลใจของข้าพเจ้าที่ได้รับจากธรรมชาติ นำมาถ่ายทอดผสมผสานกับจินตนาการภายใน  สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานเรื่องราวของความดีงามในเชิงศาสนา

นิทรรศการจิตรกรรมเดี่ยว ครั้งที่ 2  “ จินตนาการ ”  นี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม สืบต่อจาก นิทรรศการจิตรกรรมชุด “เวลาแห่งความประทับใจ” ที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นและได้นำเสนอสู่ สาธารณชน  เมื่อปี  2554  ที่ผ่านไป นิทรรศการจิตรกรรมครั้งนี้  ข้าพเจ้าได้มีเจตจำนงค์ที่จะทำการกุศลทางด้านการศึกษาและเยาวชน โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานจิตรกรรม  มอบให้กับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์  ณ โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล  ที่ทำงานช่วยเหลือเยาวชน  โดยมุ่งเน้นในด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร

พิธีเปิดนิทรรศการ  วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556   เวลา 18.30 น.

นิทรรศการ  : ” จินตนาการ ”
ศิลปิน : ภัทรพล  โกมลวาทิน
วันที่ : 25 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์  2556
สถานที่ : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1-2
โทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

 

 

You may also like...