All Equals One Art Thesis

จะมีประโยชน์อะไรหากผลงานศิลปะที่พวกเขาได้สร้างสรรค์และร่ำเรียนกันมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ถูกเผยแพร่ออกไปโดยที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมและจะมีประโยชน์อะไรถ้างานศิลปะไม่สามารถเข้าถึงบุคคลที่ต้องการเสพงานศิลปะได้อย่างที่มันควรจะเป็น

คำถามเหล่านี้เป็นเหตุให้นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ในหลากหลายสาขาวิชาภาควิชา ได้แก่ จิตรกรรม , ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ศิลปะไทย, ทฤษฏีศิลปะ และสื่อผสม พวกเขาตั้งใจที่จัดงานศิลปนิพนธ์ที่เปิดกว้างให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น หลากหลายมากขึ้น มีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงพิธีเปิดงานนิทรรศการแล้วจบไปเท่านั้น

ท่านใดอยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือในนิทรรศการครั้งนี้ และวัตถุประสงค์ของพวกเขาเป็นอย่างไรสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ 

http://www.indiegogo.com/projects/all-equals-one-art-exhibition/x/5873686#share  และเพจของโครงการในเฟสบุค https://www.facebook.com/AllEqualsOneArtThesis?fref=ts  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เหนือหยาง 086-312-6511, ตวง 085-4077-722, ไผ่หลิน 086-5333-3739 


													

You may also like...