เอลวิส เพรสลีย์ ที่ปรากฏในสังคมไทย

พบกับกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “เอลวิส เพรสลีย์ ที่ปรากฏในสังคมไทย” ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม นี้

กำหนดการดังนี้

๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียนร่วมงาน
๑๑.๐๐ น. สนทนาในหัวข้อ “เอลวิสกับสังคมไทย” กับ นิตยา กาญจนะวรรณ และจิ๊บ – วสุ แสงสิงแก้ว

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร

๑๓.๐๐ น. ชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Graceland” ผลงานของ อโนชา สุวิชากรพงษ์
๑๓.๑๕ น. สนทนาในหัวข้อ “เอลวิสกับภาพยนตร์” กับ นิตยา กาญจนะวรรณ นคร วีระประวัติ และกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
๑๔.๓๐ น. โชว์เพลงเอลวิสโดย เอลวิสวัยใส โปร – ปพนธีร์ วีระประวัติ
๑๕.๐๐ น. ชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Never Die?” ผลงานของศุภฤกษ์ นิงสานนท์
๑๕.๓๐ น. โชว์เพลงเอลวิสโดย สุรชัย นิงสานนท์ แชมป์เอลวิสประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๓๗
๑๖.๐๐ น. จบงาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

You may also like...