การจัดการธุรกิจภาพพิมพ์ศิลปะ

สำหรับผู้ที่สนใจศิลปะภาพพิมพ์ไม่ควรพลาด! การบรรยายเรื่อง “การจัดการธุรกิจภาพพิมพ์ศิลปะ”  โดยจะแนะนำศิลปภาพพิมพ์เบื้องต้น สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์ การจัดการ และระบบการทำงานของสตูดิโอภาพพิมพ์

รูปแบบและกระบวนการนำ ศิลปะภาพพิมพ์ สู่การตลาดและธุรกิจศิลปะภาพพิมพ์  รวมถึง การสร้างมูลค่าในงานศิลปะภาพพิมพ์ ทั้งนี้ สตูดิโอภาพพิมพ์ศิลปะเป็นธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ และมูลค่าในตัวชิ้นงาน เราจะได้เห็นทิศทางการทำงานศิลปะอีกแขนงหนึ่ง  แทรกในกระบวนการสร้างสรรค์ โดยเชื่อมโยงงานภาพพิมพ์ให้เกิดมุมมองหลากหลายขึ้น บรรยายโดย อาจารย์กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย เจ้าของสตูดิโอ Chiangmai  Art on Paper (C.A.P) และอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง!

การบรรยายเรื่อง : “การจัดการธุรกิจภาพพิมพ์ศิลปะ”
โดย  : อาจารย์กิติก้อง  ติลกวัฒโนทัย
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556  เวลา 17.30 – 19.30 น.
สถานที่ : ชั้น 5 (ห้อง 501) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
E-mail : education@bacc.or.th
Website :  www.bacc.or.th
Facebook : www.facebook.com/baccpage

You may also like...