Tagged: bacc education

การจัดการธุรกิจภาพพิมพ์ศิลปะ

สำหรับผู้ที่สนใจศิลปะภาพพิมพ์ไม่ควรพลาด! การบรรยายเรื่อง “การจัดการธุรกิจภาพพิมพ์ศิลปะ”  โดยจะแนะนำศิลปภาพพิมพ์เบื้องต้น สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์ การจัดการ และระบบการทำงานของสตูดิโอภาพพิมพ์