Ford Driving Skills for Life

ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อโครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย” ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถโรงเรียน

น.ส. ยุคนธร วิเศษโกสิน (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น และนางสุนิดา เดชเสน (ขวา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพนักเรียน สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย”

ฟอร์ด ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ขับขี่รถสาธารณะซึ่งผู้ขับต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียนที่ต้องดูแลชีวิตเยาวชน จึงจัดโครงการ“Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย” โดยได้รับความร่วมมือจากจากสถานีวิทยุ จส.100 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

น.ส. ยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ Driving Skills for Life ในประเทศไทยของฟอร์ดก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 และเป็นโครงการเพื่อสังคมหลักที่ฟอร์ดจัดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป เกิดความตระหนักและใส่ใจในสภาพการจราจรรอบตัวมากขึ้น ตลอดจนเข้าใจว่ากระการทำของตนเองมีผลต่อความปลอดภัยบนท้องถนนแค่ไหน ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้ผู้ขับขี่ร่วมกันช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคกำลังเผชิญอยู่”

“โครงการ ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เราจึงคิดว่าน่าจะขยายฐานผู้เข้าร่วมอบรมให้กว้างขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น โครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ตอน รถโรงเรียนปลอดภัย” เกิดขึ้นโดยฟอร์ดตระหนักถึงความสำคัญของผู้ขับขี่รถสาธารณะ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียนที่ต้องดูแลชีวิตผู้โดยสารที่เป็นเยาวชนจำนวนมาก จึงได้ขยายการอบรมไปสู่เจ้าหน้าขับรถโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

โครงการ “Driving Skills for Life –ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ตอน รถโรงเรียนปลอดภัย” ได้รับความร่วมมือจากจากสถานีวิทยุ จส.100 ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณะและร่วมปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่คนไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเชิญชวนให้โรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพฐ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ขับรถของโรงเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง

การฝึกอบรมโครงการ “Driving Skills for Life –ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ตอน รถโรงเรียนปลอดภัย”นั้นจะจัดขึ้นในวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม 2556 ที่สนามฝึกอบรม เมโทร ไลฟ์ พาร์ค ถนนพระราม 9 ซึ่งคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่ขับรถโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้าร่วมมากกว่า 200 คน โดยขณะนี้ได้มีการสมัครเข้ามาแล้วกว่า 100 คน จาก 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนชลประทาน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา1 และโรงเรียนบดินทรเดชา4 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมอบรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นได้ที่ สถานีวิทยุ จส.100 โทร. 1137

คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การเป็นสื่อกลางในการช่วยลดอุบัติเหตุ และบรรเทาปัญหาการจราจร ถือเป็นพันธกิจหลักที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่ปลอดภัยนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน”

สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส. 100 ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัด โครงการเพื่อสังคม “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” มาโดยตลอด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านทาง จ.ส. 100 กว่า 1,400 คน

นางสุนิดา เดชเสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพนักเรียน สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Driving Skills for Life –ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ตอน รถโรงเรียนปลอดภัย นี้ ซึ่งถือเป็นโครงการอันเป็นประโยชน์ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรหลานเดินทางไปกับรถโรงเรียน และยังช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่เยาวชน ที่กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต”

โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่ระดับโลกนี้ เป็นโครงการระดับสากลของฟอร์ดที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว และจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ในประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับขี่ไปแล้วจำนวนกว่า 550,000 คนทั่วโลก และกว่า 6,700 คน ในประเทศไทย ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ การฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้าอบรบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การอบรมโครงการนี้ยังได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการขับขี่ในแต่ละประเทศอีกด้วย 

โครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย” จะจัดขึ้นในวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม 2556 ที่สนามฝึกอบรม เมโทร ไลฟ์ พาร์ค ถนนพระราม 9

โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จส.100 โทร. 1137 

ข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี
ฟอร์ด มอเตอร์คัมปะนี เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเดียร์บอร์น มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลิตและจำหน่ายรถยนต์ใน 6 ทวีปทั่วโลก มีพนักงานประมาณ 177,000 คน และมีโรงงานประมาณ 65 แห่งทั่วโลก บริษัทฯ มีรถยนต์แบรนด์ชั้นนำอันได้แก่ ฟอร์ด และลินคอล์น นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ผ่านบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต สามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฟอร์ด ได้ที่
www.corporate.ford.com

You may also like...