การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานออกแบบแฟชั่น โดย ทาคาฮาชิ ฮิโรโกะ

การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานออกแบบแฟชั่น โดยทาคาฮาชิ ฮิโรโกะ เจแปนฟาวน์เดชั่นร่วมกับสถาบันบุนกะแฟชั่น คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Corporation 4d Ltd. จัดการบรรยายและฝึกปฏิบัติการงานออกแบบแฟชั่นโดยทาคาฮาชิ ฮิโรโกะ

ในหัวข้อ “Monozukuri – Japanese Craftsmanship” ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Design Festival 2012 โดยมีกำหนดจะจัดทั้งที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังนี้

กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555
เวลา 10.00-11.30 น.
การบรรยายโดยทาคาฮาชิ ฮิโรโกะ ในหัวข้อ “Monozukuri – Japanese Craftsmanship”
เวลา 13.00-17.00 น.
การฝึกปฏิบัติการงานออกแบบโดยมีทาคาฮาชิ ฮิโรโกะเป็นวิทยากร
(รับได้ 35 ท่านที่เป็นนักศึกษาหรือนักออกแบบเสื้อผ้า)
สถานที่
สถาบันบุนกะแฟชั่น อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 16 เลขที่ 323 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
สำรองที่นั่งได้ที่คุณขวัญฤดี โทร. 02-235-8240-2

เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
เวลา 10.00-11.30 น.
การบรรยายโดยทาคาฮาชิ ฮิโรโกะ ในหัวข้อ “Monozukuri – Japanese Craftsmanship”
(รับได้ 200 ท่าน)
เวลา 13.00-17.00 น.
การฝึกปฏิบัติการงานออกแบบโดยมีทาคาฮาชิ ฮิโรโกะเป็นวิทยากร
(รับได้ 60 ท่านที่เป็นนักศึกษาหรือนักออกแบบเสื้อผ้า)
สถานที่
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำรองที่นั่งได้ที่คุณชัยณรงค์ โทร. 053-944-805

ทาคาฮาชิ ฮิโรโกะ

เกิดเมื่อค.ศ. 1977 หลังจากจบการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นจาก Saitama Prefectural Niiza Comprehensive Technical High School ในปี 1996 ได้ไปเรียนต่อที่ภาควิชาช่างฝีมือ และศึกษาทางด้านการย้อมสีที่ Tokyo National University of Fine Arts and Music หลังจบปริญญาโทในปี 2002 ได้เข้าทำงานเป็นนักออกแบบให้กับบริษัทเครื่องแต่งกาย จนในปี 2005 เธอได้รับเชิญจาก Association Franciase d’Action Artistique กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสให้ไปทำงานเป็นศิลปินให้กับ Cite Nationale des Arts ปี 2006 เดินทางกลับญี่ปุ่น และก่อตั้งบริษัทของตนเองขึ้นมาใช้ชื่อว่า “Hirocoledge” ปี 2008 ได้รับปริญญาเอกด้านศิลปกรรมศาสตร์จาก Tokyo National University of Fine Arts and Music

แนวงานออกแบบของทาคาฮาชิโดดเด่นเตะตาผู้ที่ได้พบเห็นด้วยความเก๋ไก๋ ทันสมัย เน้นแนวความคิด

“การเริ่มต้นของศิลปะแบบประเพณีใหม่” โดยหยิบเอาบางส่วนของงานศิลปะแบบประเพณีที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนานมาใช้ในงานออกแบบของเธอ นี่จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจงานออกแบบโดยเฉพาะการออกแบบเสื้อผ้า จะได้รับความรู้จากการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติกับทาคาฮาชิ ฮิโรโกะ ด้วยการออกแบบที่ใช้ผ้าซึ่งถูกจำกัดด้วยสี และขนาด โดยให้เสียผ้าน้อยที่สุด หรือไม่เสียเลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณดวงใจ หรือคุณสโรชิณี โทร : 02-260-8560-4

หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากรได้ที่ http://takahashihiroko.com

หรือ www.jfbkk.or.th
Takahashi Hiroko Fashion Design Lecture & Workshop

The Japan Foundation is pleased to co-organize with Bunka Fashion Academy, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University and art4d “Takahashi Hiroko Fashion Design Lecture & Workshop,” which will be a part of Bangkok Design Festival 2012. The lectures and workshops will be held on November 30th in Bangkok and on December 3rd in Chiang Mai. Admission is free.

Bangkok
Date: November 30 (Fri.), 2012
Time: 10.00-11.30 hrs.   Lecture entitled “Monozukuri-Japanese Craftsmanship”  (70 seats)
13.00-17.00 hrs.   Workshop   (35 seats)
Venue: Bunka Fashion Academy, United Center Bldg. 16F, 323 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Seat Reservation:  Khun Kwanrudee Tel. 02-235-8240-2

Chiang Mai
Date: December 3 (Mon.), 2012
Time: 10.00-11.30 hrs.   Lecture entitled “Monozukuri-Japanese Craftsmanship”         (200 seats)
13.00-17.00 hrs.   Workshop  (60 seats)
Venue:  Department of Design, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Seat Reservation:  Khun Chainarong Tel. 053-944-805

For Further Informaion:   www.jfbkk.or.th (Please contact Khun Duangchai, Khun Sarochinee)

Tel: 02-260-8560-4

Speaker’s Official Site: http://takahashihiroko.com

You may also like...