An Autumn Afternoon

เรื่องราวของพ่อกับลูกสาวที่ถึงวัยออกเรือน ผู้เป็นพ่อทั้งรักทั้งหวงลูกสาว ใจหนึ่งก็อยากให้ลูกมีความสุขไปกับคู่ของตน แต่อีกใจหนึ่งก็อยากเก็บลูกสาวไว้กับตัว ในที่สุดเขาก็ต้องตัดใจและนั่งลงดื่มกับเพื่อน ๆ ตลอดเย็นหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วง

Directed bycted by OZU Yasujiro ความยาว : 113 นาที

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2555
เวลา : 18.30 น.
สถานที่ : ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.jfbkk.or.th

ที่อยู่ : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-260-8560-4

You may also like...