เหตุเกิดที่อัมพวา

ชวนมางาน “เหตุเกิดที่อัมพวา” จัดโดยประชาคมคนรักแม่กลอง และ นิตยสารมนต์รักแม่กลอง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม, มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์,Thai Water Partnership, บางกอกฟอรั่ม, เถ้า ฮง ไถ่ d Kunst,

กลุ่ม สห+ภาพ ชุมชนคนถ่ายภาพ (Foto United Group) , รายการอุษาคเนย์ Fm 96.5, นิตยสาร Art4D, พิพิธภัณฑ์เล่นได้ และ pig-o-nine จัดงานเสวนา “เหตุเกิดที่อัมพวา” ชมและนิทรรศการศิลปะรวมผลงานภาพถ่าย และภาพเขียนของเหล่าศิลปินที่ร่วมกันบันทึกเหตุการณ์หนึ่ง ที่เกิดขึ้นที่อัมพวา แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ในบ้านเรา และจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่รู้จบในอนาคต ทั้งนี้นอกจากเรายังไม่มีกฎหมายคุ้มครองที่ใช้งานได้จริงแล้ว การที่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มี มองเห็นสิ่งทีคุ้นเคยเป็นความจำเจ รู้แค่ใช้ประโยชน์ แต่รักษาไว้ไม่เป็น วันนี้สถานที่เกิดเหตุอาจยังไม่ใช่บ้านของเรา แต่ใครเลยจะบอกได้ ว่าพรุ่งนี้ เหตุจะไม่เกิดที่หน้าบ้านของเรา

“เหตุเกิดที่อัมพวา” จัดขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนหรือข้อเสนอแนะแก่สังคมวงกว้างในด้านการปกป้องแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาปกป้องรักษาท้องถิ่น

นิทรรศการเปิดวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 เริ่มด้วยเวทีเสวนา เวลา 14.00 น. และเปิดงานเวลา 18.00น.
ณ หอศิลป์ร่วมสมัย เถ้าฮงไถ่ d Kunst ราชบุรี 323 ถ.วรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี
งานแสดงมีระหว่างวันที่ : 20 ตุลาคม – 2 ธันวาคม พ.ศ.2555
เปิดแสดงทุกวันเวลา : 11.00 -20.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่อีเมล์  : wasinburee@hotmail.com

 

 

 

You may also like...