จากตาเราสู่ใจเขา

นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อผู้พิการทางสายตา ในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งแรกในประเทศไทย !! โดยกลุ่มช่างภาพอิสระ Escape ร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร


การจัดครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะการถ่ายภาพและประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำเข้าด้วยกัน เพื่อให้คนทั่วไปและผู้พิการทางสายตาได้รับรู้ประสบการณ์ในแบบเดียวกัน ร่วมกัน เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดในด้านความสามารถในการรับรู้ของผู้พิการทางสายตา ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจกันของทุกคนในสังคมโดย ผ่านผลงาน ภาพถ่ายรวม 64 ภาพ และปูนปั้นนูนต่ำจำนวน 64 ชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปั้นโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาประติมากรรม อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผลิน
2. ภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน ปั้นโดยศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรม อาจารย์เข็มรัตน์ กองสุข
3. ภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ปั้นโดยศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรม อาจารย์เข็มรัตน์ กองสุข
4. ภาพถ่ายจากศิลปินถ้วยรางวัลพระราชทาน ช่างภาพจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และช่างภาพอิสระ Escape ปั้นโดยคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาประติมากรรม

รายได้จากการจัดโครงการมอบให้แก่มูลนิธิของคนตาบอดไทย มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และองค์กรการกุศลเพื่อคนตาบอดอื่น ๆ

นิทรรศการ : ภาพถ่ายเพื่อผู้พิการทางสายตา
วันที่ : 12 -18 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ : เทอร์มินัล 21

You may also like...