First Love

ชีวิตของซาโตกะ นักเรียนชั้นมัธยมปลายวุ่นวายเพราะมารดาป่วยเป็นมะเร็ง ซ้ำเธอยังไม่ลงรอยกับบิดา ซาโตกะพบจดหมายรักของชินอิจิโระผู้เป็นรักแรกของมารดาของเธอ แล้วก็อยากจะทำสิ่งที่มารดาปรารถนาให้สำเร็จ

นั่นก็คือการที่จะได้พบเขาอีก ซาโตกะตามหาเขาจนพบ ทว่าเขามิได้เป็นชายคนเก่าที่มารดาของเธอเคยรู้จักอีกแล้ว กระนั้นเธอก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะพาเขาไปพบกับมารดา ที่ใต้ต้นซากุระ อย่างที่มารดาของเธอเคยวาดฝันเอาไว้ แต่การณ์กลับตรงข้ามกับที่เธอคิด

Directed bycted by SHINOHARA Tetsuo  ความยาว 115 :  นาที

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555
เวลา : 18.30 น.
สถานที่ : ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.jfbkk.or.th

ที่อยู่ : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-260-8560-4

You may also like...