เปิดนิทรรศการภาพวาด ศิลป์รักษ์โลก ครั้งที่ 3

เตรียมนำผลงานศิลปะจากเยาวชนคนเก่งจัดแสดงที่พัทยา หัวหิน และภูเก็ต ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หนึ่งในผู้บริหารจัดการแบรนด์โรงแรมชั้นนำแห่งเอเชียแปซิฟิค ร่วมกับ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาด “ศิลป์รักษ์โลก” ครั้งที่ 3

ภายใต้หัวข้อ “แต้มสี เติมฝัน สร้างสรรค์อนาคต” ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ นำเสนอผลงานศิลปะที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 180 ภาพ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายจากกรุงเทพฯ และภาคใต้ โดยภายในงานสามารถจำหน่ายรูปภาพได้กว่า 50 รูป นำรายได้กว่า 60,000 บาท เข้าสบทบทุนมูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป สนับสนุน “โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต” เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ของเด็กยากจนและด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยจะเคลื่อนย้ายภาพวาดไปจัดแสดงตามโรงแรมในเครือออนิกซ์ฯต่อไป อาทิ อมารี ออคิด พัทยา ในเดือนตุลาคม อมารี หัวหิน และอมารี  คอรัล บีช ภูเก็ต ในเดือนพฤศจิกายน

ในภาพจากซ้าย: ลิสา ทอมมัส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป, ดันแคน เวบบ์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์และการสื่อสาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป, มร.ปีเตอร์ เฮนลีย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป, ลินดา อัญชุลีพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล เนตรดี สาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ ทวี อัญชุลีพร ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนผู้ชนะการประกวดวาดภาพ “ศิลป์รักษ์โลก” ครั้งที่ 3 ได้แก่ นางสาวขวัญนภา อนันรัตน์, เด็กหญิงธัญญาพร แก้วหยก และเด็กชายปัญญวัฒน์ มหันตปัญญ์

You may also like...