วินทร์ เลียววาริณ

วินทร์ เลียววาริณ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2499  ที่อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ประเทศไทย  เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสำเร็จปริญญาโททางการตลาดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ระหว่างปี พ.ศ.2523-2528  เขาได้ทำงานเป็นสถาปนิก  มัณฑนากร  และนักออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา  และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์  บริษัท ราดิกซ์ จำกัด

เขาได้สร้างสรรค์ผลงานประเภทเรื่องสั้นขึ้นหลายเรื่อง เช่น  “สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง” (พ.ศ.2537)   “เดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาว” (พ.ศ.2539) และ “สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน” (พ.ศ.2542)  นอกจากนั้นเขายังเขียนนวนิยายเรื่อง “ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน” (พ.ศ.2538) ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540  เขายังได้รับรางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัลจากผลงานทางด้านวรรณกรรมของเขา  เช่น  ได้รับรางวัลผลงานยอดนิยมจากนิตยสาร “ช่อการะเกด” ในปี พ.ศ.2535   ได้รับรางวัลนวนิยายยอดเยี่ยมในปี พ.ศ. 2538   จนกระทั่งได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ถึงสองครั้ง  คือในปี พ.ศ.2540  และล่าสุดในปี พ.ศ.2542  จากเรื่อง “สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน”

สิ่ง มีชีวิตที่เรียกว่าคน เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผู้เขียนเสนอแนวคิดเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับความเป็นคน ซึ่งมีพฤติกรรมแตกต่างกันไป อันเป็นผลจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตามสภาวะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานเขียนแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ บทความ และเรื่องสั้น ที่นำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านเนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอที่คงความเป็นศิลปะของความเป็นเรื่องสั้น ที่สามารถสื่อเรื่องราวและความคิดที่ซับซ้อนลึกซึ้ง ด้วยอรรถรสที่สร้างอารมณ์และความรู้สึก กระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหา และเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของพฤติกรรมมนุษย์ เป็นแง่มุมการเรียนชีวิตเพื่อปรับปรุงชีวิต เรื่องสั้นทั้ง 17 เรื่องล้วนให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตได้อย่างดี นับเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง

ที่มาเกี่ยวกับหนังสือ : http://atcloud.com/stories/71612
ที่มารูปภาพ : http://www.ryt9.com/s/prg/442954
http://www.bangkokbiznews.com

You may also like...